Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık

Yayınlanma: 05 Ekim 2021Son Güncellenme: 05 Ekim 2021
Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık

Konu Özeti

Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık hususu Anayasanın Yürütme bölümünde düzenlenmiştir. Yeni değişikliklerle birlikte güncel haliyle ve eski hükümlerle birlikte bu yazımızda incelenmiştir.

Bu konuda
 • Genelkurmay Başkanlığının yapısını ve işleyişini
 • Başkomutanlık kavramının ne olduğunu
 • Başkomutanlığın önemini ve temsilini
 • Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının ilişkisini
öğreneceksiniz.
 • Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık, Anayasanın Yürütme bölümün 117. maddesinde düzenlenmiştir.
 • 2017 yılı Anayasa Değişiklikleri ile 117. madde de değişiklikler yaşanmıştır. Geçmiş düzenlemelerden bahsedilmek üzere madde metninin güncel hali üzerinden anlatım yapılacaktır.

Madde 117 –Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Cumhurbaşkanı sorumludur.
Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.

 • Anayasaya göre Başkomutanlık;
  • TBMM’nin manevi varlığından ayrılamaz.
  • Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
  • Savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanlığı namına Genelkurmay Başkanı yerine getirir.
 • Cumhurbaşkanının bu kapsamda TBMM’ye karşı sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre Cumhurbaşkanı,
  • Milli güvenliğin sağlanmasından ve
  • Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında TBMM’ye karşı sorumludur.
 • 2017 yılı Anayasa Değişikliği ile Genelkurmay Başkanının göreve gelme usulünde de değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemelere göre, Genelkurmay Başkanı doğrudan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Düzenlemeden önceki halinde ise Bakanlar Kurulunun önerisiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu.
 • Benzer şekilde düzenlemeden önceki halinde Genelkurmay Başkanı, Başbakana karşı sorumluyken yeni düzenlemede ise Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
 • Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki ilişkide yeniden düzenlenmiştir. Buna göre önceki düzenlemede Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına ilişkin görev ve yetki ilişkileri kanunla düzenlenebilirken artık yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de düzenlenebilir.
 • Bir diğer husus ise 2010 yılında yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. Bu değişiklikle birlikte artık bu kişilerin görevleriyle ilgili suçtan dolayı yargılaması Yüce Divandan tarafından yapılacaktır.
  • Genelkurmay Başkanı,
  • Kara Kuvvetleri Komutanı,
  • Hava Kuvvetleri Komutanı,
  • Deniz Kuvvetleri Komutanı, Yüce Divan tarafından yargılanabilir.

Reklam

Benzer İçerikler
Mirastan Yoksunluk
Medeni Hukuk

Mirastan Yoksunluk

Mirastan yoksunluk, TMK'da düzenlenmiş olup mirasçılık sıfatının kazanılması için olmaması gereken ş...

İçeriğe Git>
Hak Ehliyeti
Medeni Hukuk

Hak Ehliyeti

Medeni Hukukun Kişiler Hukuku kitabında düzenlenen ve kişilerin hak ve borçlara sahip olma yeteğini...

İçeriğe Git>
TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları
Anayasa Hukuku

TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

Bu yazımızda TBMM'nin faaliyetlerini ve işleyişine yönelik ilgili maddelerle Anayasa ve TBMM İç Tüzü...

İçeriğe Git>
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma
İcra İflas Hukuku

İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma

İflasın kaldırılması, iflas tasfiyesi devam ederken, müflis, alacaklılarının taleplerini geri aldıkl...

İçeriğe Git>
Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler
İcra İflas Hukuku

Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler

Cebri icra cüzi icra ve külli icra olarak ayrıma tutulabilir. Cüzi icra bireylerin alacaklarını elde...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo