Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu

Yayınlanma: 05 Ekim 2021Son Güncellenme: 05 Ekim 2021
Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu

Konu Özeti

Anayasanın Yürütme bölümünde düzenlenen Milli Güvenlik Kurumu ve Devlet Denetleme Kurulu gibi idari örgütler doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Söz konusu örgütler kendi kanunlarına ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan hükümlere tabidirler.

Bu konuda
 • Milli Güvenlik Kurulunun yapısını ve işleyişini
 • Milli Güvenlik Kurulunun önemini ve kararlarının etkisini
 • Devlet Denetleme Kurulunun yapısını ve işleyişini
 • Devlet Denetleme Kurulunun önemini ve kararlarının etkisini
öğreneceksiniz.

Anayasanın Yürütme bölümünde düzenlenen Milli Güvenlik Kurumu ve Devlet Denetleme Kurulu gibi idari örgütler doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Söz konusu örgütler kendi kanunlarına ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan hükümlere tabidirler.

Milli Güvenlik Kurulu

Madde 118 –Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından kurulur.
Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.
Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Cumhurbaşkanınca değerlendirilir.
Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.
Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

 • Milli Güvenlik Kurulu, ilk kez 1961 Anayasasında, milli güvenlik siyaseti alanında Cumhurbaşkanına yardımcı olmak amacıyla çalışma yapar.
 • 1982 Anayasasına göre Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı başkanlığında aşağıdaki üyelerin katılmasıyla toplanır.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcıları
  • Adalet Bakanı
  • Milli Savunma Bakanı
  • Dışişleri Bakanı
  • İçişleri Bakanı
  • Genelkurmay Başkanı
  • Kara Kuvvetleri Komutanı
  • Hava Kuvvetleri Komutanı
  • Deniz Kuvvetleri Komutanı
 • Gündemin özelliğine göre toplantılara ilgili kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.
 • Kurul, Cumhurbaşkanı toplantıya katılamadığı takdirde, Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır.
 • Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Gündem belirlenirken Cumhurbaşkanı yardımcıları ile Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır.
 • Kurul, milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile alınan tavsiye kararları ve görüşleri Cumhurbaşkanına bildirir.
 • Kurulun önerdiği ve alınması zorunlu görülen tedbirler Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirilir.
 • Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanabilir.
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenir. Genel sekreter toplantılara katılır ancak oy hakkı yoktur.

Reklam

Devlet Denetleme Kurulu

Madde 108 –İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.
Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanır.
Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

 • 1982 Anayasası ile uygulamaya giren Devlet Denetleme Kurulu, idarenin hukuka uygunluğunu, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini, geliştirilmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir.
 • Devlet Denetleme Kurulu, Başkan ve 9 üyeden oluşur. Kurul Başkanı ve üyeler Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olup Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
 • Cumhurbaşkanının isteği üzerine aşağıdaki kurum ve kuruluşlar üzerinde işlemler yapabilir.
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Sermayesinin yarısından fazlasına kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluş
  • İşçi ve işveren meslek kuruluşları
  • Kamuya yararlı dernekler ve vakıflarda
  • Silahlı Kuvvetlerde.
 • Devlet Denetleme Kurulu aşağıdaki çalışmaları yapabilir.
  • İdari soruşturma
  • İnceleme
  • Araştırma
  • Denetleme
 • Aşağıdaki kurumlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.
  • Yargı organları
  • İştirakler
 • Denetimler sırasında güçlük çıkaran, kamu zararını arttıracak, suç delillerini karartacak görevliler için Kurul görevden uzaklaştırma kararı uygulayabilir veya uygulanmasını önerebilir.
 • Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan raporlar, Kurul Sekreterliği tarafından belirtilen kurum ve kuruluşlara gönderilir.
 • Bakanlıklarla ilgili raporlara karşı Bakan onayı ile birlikte raporun alınmasından itibaren en geç 45 gün içinde cevap verilir.
 • Verilecek cevaplardan sonra Kurul gerektiği takdirde yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunabilir, Cumhurbaşkanı talimatı ile ilgililer hakkında soruşturma açılabilir.
Benzer İçerikler
Tüzel Kişiler
Medeni Hukuk

Tüzel Kişiler

Kişiler Hukuku kitabının ikinci başlığı altında Tüzel Kişiler düzenlenmiştir. Tüzel kişiler ortak bi...

İçeriğe Git>
Siyasi Haklar ve Ödevler
Anayasa Hukuku

Siyasi Haklar ve Ödevler

Temel Haklar ve Özgürlüklerden bir diğer kategori siyasi hak ve ödevlerdir. Siyasi haklar ve ödevler...

İçeriğe Git>
Hak Ehliyeti
Medeni Hukuk

Hak Ehliyeti

Medeni Hukukun Kişiler Hukuku kitabında düzenlenen ve kişilerin hak ve borçlara sahip olma yeteğini...

İçeriğe Git>
Davanın Açılması
Medeni Usul Hukuku

Davanın Açılması

HMK'da ayrıntılı olarak düzenlenen dava konusuna bu yazıyla giriş yapıyoruz. Öncelikle dava hukuki y...

İçeriğe Git>
TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları
Anayasa Hukuku

TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

Bu yazımızda TBMM'nin faaliyetlerini ve işleyişine yönelik ilgili maddelerle Anayasa ve TBMM İç Tüzü...

İçeriğe Git>
Sınırlandırma ve Durdurma
Anayasa Hukuku

Sınırlandırma ve Durdurma

Temel haklar ve hürriyetlere ilişkin daha önce yer alan genel sınırlama sebepleri kaldırılmış olup h...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo