Mirastan Yoksunluk

Yayınlanma: 10 Eylül 2021Son Güncellenme: 27 Eylül 2021
Mirastan Yoksunluk

Konu Özeti

Mirastan yoksunluk, TMK'da düzenlenmiş olup mirasçılık sıfatının kazanılması için olmaması gereken şartlardandır. Mirastan yoksunluk altsoyu etkilemez. Dolayısıyla mirastan yoksun olan kişinin altsoyu, mirastan yoksun olan kişi mirasbırakandan önce ölmüş gibi mirasçı olurlar.

Bu konuda
 • Mirastan yoksunluk kavramının ne olduğunu
 • Mirastan yoksunluk sebeplerinin neler olduğunu
 • Mirastan yoksunluğun altsoya etkisini
öğreneceksiniz.
 • Mirastan yoksunluk, mirasçılık sıfatının kazanılması için gerekli olumsuz şartlardandır. Buna göre mirasçı sıfatının kazanılabilmesi için kişinin mirastan yoksun olmaması gerekir.
 • Mirasçı veya vasiyet alacaklısı mirastan yoksunluk sebeplerinden birisine neden olmuşsa mirastan yoksun kabul edilir.
 • Mirastan yoksunluk, TMK 578. maddede düzenlenmiştir.
 • Mirastan yoksunluk sebepleri sınırlı sayıda sayılmıştır. Kanunda sayılanlar dışındaki fiillerden dolayı kişi mirastan yoksun bırakılamaz.

Mirastan Yoksunluk Sebepleri

 • Aşağıda sayılan sebeplerden birine neden olmuş kişi mirasçı olamayacağı gibi atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı da olamaz.
  • Mirasbırakanı kasten veya hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
  • Mirasbırakanı kasten veya hukuka aykırı olarak sürekli olarak ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
  • Mirasbırakanın yaptığı ölüme bağlı tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma ile sağlayanlar,
  • Mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf yapmasını aldatma, korkutma veya zorlama ile engelleyenler,
  • Mirasbırakanın yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı tasarrufu kasten veya hukuka aykırı ortadan kaldıranlar veya bozanlar.
Madde 578-Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi
bir hak da edinemezler:
– Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
– Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
– Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
– Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.
Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar

Reklam

Mirastan Yoksunluğun Hükmü

 • Kanunda sayılan sebeplerden birinin gerçekleşmesi ile kişi kendiliğinden mirasçılık sıfatını kaybeder.
 • Mirasın açılması anından itibaren, yoksun olan kişi mirasçılık sıfatını kaybeder. Dolayısıyla mirastan yoksunluk geçmişe yürür.

Mirastan Yoksunluğun Altsoya Etkisi

 • Mirastan yoksun olanın altsoyu bu yoksunluktan etkilenmez. Mirastan yoksun olan kişi yerine varsa altsoyu geçer. Bu durumda mirastan yoksun olan kişi, mirasbırakandan önce ölmüş gibi altsoyu onun yerine mirasçı olur.
 • Mirastan yoksunluk sebebi sadece o fiilin işlendiği kişiye karşı hüküm doğurur. Bundan dolayı mirastan yoksunluk nisbidir denilebilir.
 • Mirasbırakan, mirastan yoksunluk sebeplerinden biriyle mirastan yoksun olan kişiyi açık veya örtülü olarak affederse mirastan yoksunluk sona erer.
 • Mirastan yoksun olan kişinin affedilmesinden daha sonra geri dönülemez.
Madde 579-Mirastan yoksunluk, yalnız yoksun olanı etkiler.
Mirastan yoksun olanın altsoyu, mirasbırakandan önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur.
Benzer İçerikler
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
Borçlar Hukuku

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu Türk Borçlar Kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden biri...

İçeriğe Git>
Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi
Medeni Hukuk

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi

Mirasbırakanın son arzularını içeren ölüme bağlı tasarruflar şekli ölüme bağlı tasarruflar ve maddi...

İçeriğe Git>
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Tasarrufun İptali – İcra Suçları
İcra İflas Hukuku

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Cebri icra hukuku kapsamında önemli bir yer tutan tasarrufun iptali ve icra suçları aynı yazıda ele...

İçeriğe Git>
Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük
Borçlar Hukuku

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Kesin hükümsüzlük durumunda sözleşmelerin tamamen hükümsüz olacağı sonradan yapılacak onay veya rıza...

İçeriğe Git>
Tüzel Kişiler
Medeni Hukuk

Tüzel Kişiler

Kişiler Hukuku kitabının ikinci başlığı altında Tüzel Kişiler düzenlenmiştir. Tüzel kişiler ortak bi...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo