Ücretsiz Hukuk Ders Notları ve Detaylı Konu Anlatımı

1982 Anayasası
Anayasa Hukuku

1982 Anayasası

Yürürlükte bulunan Anayasanın maddeler özelinde incelenmesidir.

📜 19 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Taslak Ünite
Yazım Aşamasında
Aile Hukuku
Medeni Hukuk

Aile Hukuku

Medeni Hukukun ikinci kitabı olan toplumun yapıtaşı aileyi düzenleyen hükümlerini inceleyeceğiz.

Üniteye Git>
Taslak Ünite
Yazım Aşamasında
Basit Yargılama Usulü
Medeni Usul Hukuku

Basit Yargılama Usulü

HMK'da basit yargılama usulü ayrı bir bölümde düzenlenmiştir.

Üniteye Git>
Borç İlişkisinde Özel Durumlar
Borçlar Hukuku

Borç İlişkisinde Özel Durumlar

TBK genel hükümlerin son bölümünde yer alan özel hükümlerin detaylı olarak anlatılmıştır.

📜 5 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Borç İlişkisinin Hükümleri
Borçlar Hukuku

Borç İlişkisinin Hükümleri

Borcun doğmasından sonra taraflar bakımından özel durumların, ifa ve temerrüt kavramının incelenmesi

📜 10 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Borç İlişkisinin Sona Ermesi
Borçlar Hukuku

Borç İlişkisinin Sona Ermesi

Borç ilişkisi çeşitli yollarla sona erdirilebilir. Sona erme halleri bu içerikte anlatılmıştır.

📜 3 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Borçlar Hukukuna Giriş
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukukuna Giriş

Özel hukukun anayasası olarak kabul edilen borçlar hukuku çok geniş bir alanda karşımıza çıkmaktadır

📜 2 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Dava Çeşitleri – Dava Şartları – İlk İtirazlar
Medeni Usul Hukuku

Dava Çeşitleri – Dava Şartları – İlk İtirazlar

Davanın incelenmesine başlamadan önce yürütülmesi gereken işlemler yer alır.

📜 2 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Davaya Son Veren İşlemler: Hüküm
Medeni Usul Hukuku

Davaya Son Veren İşlemler: Hüküm

Hükümden farklı olarak sulh, kabul ve feragat davaya son veren taraf işlemleridir.

📜 2 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Eşya Hukuku
Medeni Hukuk

Eşya Hukuku

Hukuken niteliği olan varlıkların, şeylerin incelediği Eşya Hukuku kitabını bu ünitede anlatacağız

📜 15 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Genel Esaslar
Anayasa Hukuku

Genel Esaslar

Anayasa kavramı, hükümet, devlet, iktidar, yasama, yürütme, yargı kavramlarının incelenmesi.

📜 1 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Önceki Sayfa
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo