Ücretsiz Hukuk Ders Notları ve Detaylı Konu Anlatımı

1982 Anayasası
Anayasa Hukuku

1982 Anayasası

Yürürlükte bulunan Anayasanın maddeler özelinde incelenmesidir.

19 Konu Anlatımı

Üniteye Git
Taslak Ünite
Yazım Aşamasında
Aile Hukuku
Medeni Hukuk

Aile Hukuku

Medeni Hukukun ikinci kitabı olan toplumun yapıtaşı aileyi düzenleyen hükümlerini inceleyeceğiz.

Üniteye Git
Taslak Ünite
Yazım Aşamasında
Basit Yargılama Usulü
Medeni Usul Hukuku

Basit Yargılama Usulü

HMK'da basit yargılama usulü ayrı bir bölümde düzenlenmiştir.

Üniteye Git
Borç İlişkisinde Özel Durumlar
Borçlar Hukuku

Borç İlişkisinde Özel Durumlar

TBK genel hükümlerin son bölümünde yer alan özel hükümlerin detaylı olarak anlatılmıştır.

5 Konu Anlatımı

Üniteye Git
Borç İlişkisinin Hükümleri
Borçlar Hukuku

Borç İlişkisinin Hükümleri

Borcun doğmasından sonra taraflar bakımından özel durumların, ifa ve temerrüt kavramının incelenmesi

10 Konu Anlatımı

Üniteye Git
Borç İlişkisinin Sona Ermesi
Borçlar Hukuku

Borç İlişkisinin Sona Ermesi

Borç ilişkisi çeşitli yollarla sona erdirilebilir. Sona erme halleri bu içerikte anlatılmıştır.

3 Konu Anlatımı

Üniteye Git
Borçlar Hukukuna Giriş
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukukuna Giriş

Özel hukukun anayasası olarak kabul edilen borçlar hukuku çok geniş bir alanda karşımıza çıkmaktadır

2 Konu Anlatımı

Üniteye Git
Dava Çeşitleri – Dava Şartları – İlk İtirazlar
Medeni Usul Hukuku

Dava Çeşitleri – Dava Şartları – İlk İtirazlar

Davanın incelenmesine başlamadan önce yürütülmesi gereken işlemler yer alır.

2 Konu Anlatımı

Üniteye Git
Davaya Son Veren İşlemler: Hüküm
Medeni Usul Hukuku

Davaya Son Veren İşlemler: Hüküm

Hükümden farklı olarak sulh, kabul ve feragat davaya son veren taraf işlemleridir.

2 Konu Anlatımı

Üniteye Git
Eşya Hukuku
Medeni Hukuk

Eşya Hukuku

Hukuken niteliği olan varlıkların, şeylerin incelediği Eşya Hukuku kitabını bu ünitede anlatacağız

15 Konu Anlatımı

Üniteye Git
Genel Esaslar
Anayasa Hukuku

Genel Esaslar

Anayasa kavramı, hükümet, devlet, iktidar, yasama, yürütme, yargı kavramlarının incelenmesi.

1 Konu Anlatımı

Üniteye Git
Önceki Sayfa