Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK ve TV ve Haber Ajansları

Yayınlanma: 05 Ekim 2021Son Güncellenme: 05 Ekim 2021
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK ve TV ve Haber Ajansları

Konu Özeti

Anayasanın Yürütme Bölümü altında düzenlenmiş olan İDARE kısmında RTÜK ve TV ve Haber Ajansları düzenlenmiştir. RTÜK, üst denetleme kurulu olarak görev yapar. RTÜK, TBMM Genel Kurulu tarafından seçilen 9 üyeden oluşur.

Bu konuda
 • RTÜK ve Haber Ajanslarının önemini, işleyişini
 • Haber alma özgürlüğü bakımından önemini
 • RTÜK'ün yapısını, üyelerinin seçimini ve kurul yönetiminin işleyişinin nasıl olduğunu
öğreneceksiniz.
 • RTÜK, Anayasanın Yürütme başlığı altında, İdare bölümünde düzenlenmiş bir Anayasa kurumudur.
 • RTÜK, 1994 yılında kurulmuştur. 2005 yılı Anayasa Değişiklikleriyle Anayasaya dahil edilmiş ve anayasal statü kazanmıştır.

Madde 133 –Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar
çerçevesinde serbesttir.
Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir. Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.

 • Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek serbesttir. Radyo ve televizyon kurmak ve işletmek için gerekli şartlar kanunla düzenlenebilir.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyonların faaliyetlerini denetlemek ve düzenlemek için kurulmuştur.
 • RTÜK, 9 üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında seçilir.
 • Siyasi parti grupları tarafından RTÜK’e seçilecek üyeler için, her siyasi parti grubunun üye sayısı oranında belirlenen seçilecek üye sayısının iki katı olarak gösterilen adaylar arasından TBMM Genel Kurulu tarafından seçim yapılır.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görevleri, yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulü ve görev süreleri kanunla düzenlenir.
 • Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.
 • RTÜK üyelerinin görev süresi 6 yıldır.
 • RTÜK, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir.
 • RTÜK üyeleri seçildikten sonra seçim sonuçları Resmi Gazetede yayımlanır. Yayım tarihinden itibaren 15 GÜN içinde üyeler kendi arasında bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. Bu kişilerin görev süresi 2 YILDIR.
 • RTÜK, 2018/2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilişkili kuruluşu olmuştur.
 • Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ilgili kurumudur.

Reklam

Benzer İçerikler
Sınırlandırma ve Durdurma
Anayasa Hukuku

Sınırlandırma ve Durdurma

Temel haklar ve hürriyetlere ilişkin daha önce yer alan genel sınırlama sebepleri kaldırılmış olup h...

İçeriğe Git>
TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları
Anayasa Hukuku

TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

Bu yazımızda TBMM'nin faaliyetlerini ve işleyişine yönelik ilgili maddelerle Anayasa ve TBMM İç Tüzü...

İçeriğe Git>
Tüzel Kişiler
Medeni Hukuk

Tüzel Kişiler

Kişiler Hukuku kitabının ikinci başlığı altında Tüzel Kişiler düzenlenmiştir. Tüzel kişiler ortak bi...

İçeriğe Git>
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
Anayasa Hukuku

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

1982 Anayasasında ilk olarak düzenlenen hususlardan olan Temel Haklar ve Hürriyetler, Anayasa içeriğ...

İçeriğe Git>
Siyasi Haklar ve Ödevler
Anayasa Hukuku

Siyasi Haklar ve Ödevler

Temel Haklar ve Özgürlüklerden bir diğer kategori siyasi hak ve ödevlerdir. Siyasi haklar ve ödevler...

İçeriğe Git>
TBMM’nin Görev ve Yetkileri
Anayasa Hukuku

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

1982 Anayasasına göre madde 87 kapsamında TBMM'nin görevleri ve yetkilerini incelediğimiz yazımızda...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo