1982 Anayasası

Yayınlanma: 16 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Yürürlükte bulunan Anayasanın maddeler özelinde incelenmesidir.
1982 Anayasası
Bu ünitede
  • 1982 Anayasasının ayrımları ile incelenmesini
  • Devletin temel organlarının ve görevlerinin incelenmesini
  • Temel hak ve özgürlüklerin incelenmesini
  • 1982 Anayasasının genel esaslarının neler olduğunu
öğreneceksiniz.

1982 Anayasası Ders Notları

Yargı

Yargı

Anayasanın Devletin Temel Organları olarak düzenlediği üçüncü organ Yargıdır. Yargı başlığı altında öncelikle adalet ve hukuka ilişkin ge

Ders Notuna git →

Cumhurbaşkanının Sorumluluğu ve Vekalet

Cumhurbaşkanının Sorumluluğu ve Vekalet

Yeni kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanına vekalet edecek kişiler değişmiştir. Bununla beraber Cumhurbaşkanın

Ders Notuna git →

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usullerine ilişkin düzenlemeler hem Anayasada hem de kanunlarda yer almaktadır. Buna göre önce

Ders Notuna git →

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Üyeleri

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Üyeleri

1982 Anayasında yer aldığı üzere Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve üyelerinin seçilmesine yönelik hükümler burada da ele alınmıştır.

Ders Notuna git →

Olağanüstü Hal Yönetimi

Olağanüstü Hal Yönetimi

2017 yılı Anayasa Değişiklikleri ile olağanüstü hal yönetimi yeniden düzenlenmiş ve sıkça tartışılan sıkıyönetim uygulaması tamamen kaldı

Ders Notuna git →

Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık

Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık

Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık hususu Anayasanın Yürütme bölümünde düzenlenmiştir. Yeni değişikliklerle birlikte güncel haliyle

Ders Notuna git →

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK ve TV ve Haber Ajansları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK ve TV ve Haber Ajansları

Anayasanın Yürütme Bölümü altında düzenlenmiş olan İDARE kısmında RTÜK ve TV ve Haber Ajansları düzenlenmiştir. RTÜK, üst denetleme kurul

Ders Notuna git →

Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu

Anayasanın Yürütme bölümünde düzenlenen Milli Güvenlik Kurumu ve Devlet Denetleme Kurulu gibi idari örgütler doğrudan Cumhurbaşkanlığına

Ders Notuna git →

Sınırlandırma ve Durdurma

Sınırlandırma ve Durdurma

Temel haklar ve hürriyetlere ilişkin daha önce yer alan genel sınırlama sebepleri kaldırılmış olup her hak ve hürriyet için kendine özel

Ders Notuna git →

Kişinin Hakları ve Ödevleri

Kişinin Hakları ve Ödevleri

Haklar ve özgürlükler kapsamında en önemli husus kişiyi diğer kişilere ve hukuk dışı unsurlara karşı koruma niteliği üstlenen Kişi Hak ve

Ders Notuna git →

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

1982 Anayasasında ilk olarak düzenlenen hususlardan olan Temel Haklar ve Hürriyetler, Anayasa içeriğindeki sınıflandırmaya bağlı kalınara

Ders Notuna git →

Siyasi Haklar ve Ödevler

Siyasi Haklar ve Ödevler

Temel Haklar ve Özgürlüklerden bir diğer kategori siyasi hak ve ödevlerdir. Siyasi haklar ve ödevler çoğunlukla Türk vatandaşlarına tanın

Ders Notuna git →

Yasama Organı (TBMM) ve Oluşumu

Yasama Organı (TBMM) ve Oluşumu

1982 Anayası'nda devletin temel organları arasında sayılan ve ayrıca düzenlenen Yasama Organı olan TBMM'nin yasama faaliyetleri, üyeleri,

Ders Notuna git →

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

1982 Anayasasına göre madde 87 kapsamında TBMM'nin görevleri ve yetkilerini incelediğimiz yazımızda TBMM'nin asli görevi olan kanun yapma

Ders Notuna git →

Yasama Üyeleri: Milletvekilleri

Yasama Üyeleri: Milletvekilleri

TBMM üyeleri olarak seçilmiş milletvekillerinin temsil niteliği, milletvekili olma şartları, vekilliğinin düşürülmesi, ödenek ve yollukla

Ders Notuna git →

Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı

Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı

Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı ile millet iradesini temsil eden Yasama üyelerinin, Meclisteki söz ve eylemlerinden sorumlu

Ders Notuna git →

TBMM İç Tüzüğü

TBMM İç Tüzüğü

TBMM'nin işleyişine yönelik hükümlerinde arasında bulunduğu, yöntemsel bağımsızlık ilkesine göre düzenlenmiş olan TBMM İç Tüzüğü, ilgili

Ders Notuna git →

TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

Bu yazımızda TBMM'nin faaliyetlerini ve işleyişine yönelik ilgili maddelerle Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü hükümleriyle birlikte ele alınmışt

Ders Notuna git →

Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı

Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı

Bu yazımızda T.C. Anayasasına göre Devletin temel organları arasında yer alan, Yürütme başlığında düzenlenen Cumhurbaşkanının seçimi, and

Ders Notuna git →