1982 Anayasası

Yayınlanma: 16 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Yürürlükte bulunan Anayasanın maddeler özelinde incelenmesidir.
1982 Anayasası
Bu ünitede
  • 1982 Anayasasının ayrımları ile incelenmesini
  • Devletin temel organlarının ve görevlerinin incelenmesini
  • Temel hak ve özgürlüklerin incelenmesini
  • 1982 Anayasasının genel esaslarının neler olduğunu
öğreneceksiniz.

1982 Anayasası Ders Notları

Cumhurbaşkanının Sorumluluğu ve Vekalet

Cumhurbaşkanının Sorumluluğu ve Vekalet

Ders Notuna git →

Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu

Ders Notuna git →

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK ve TV ve Haber Ajansları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK ve TV ve Haber Ajansları

Ders Notuna git →

Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık

Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık

Ders Notuna git →

Olağanüstü Hal Yönetimi

Olağanüstü Hal Yönetimi

Ders Notuna git →

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Üyeleri

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Üyeleri

Ders Notuna git →

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Ders Notuna git →

Yargı

Yargı

Ders Notuna git →

Sınırlandırma ve Durdurma

Sınırlandırma ve Durdurma

Ders Notuna git →

Kişinin Hakları ve Ödevleri

Kişinin Hakları ve Ödevleri

Ders Notuna git →

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

Ders Notuna git →

Siyasi Haklar ve Ödevler

Siyasi Haklar ve Ödevler

Ders Notuna git →

Yasama Organı (TBMM) ve Oluşumu

Yasama Organı (TBMM) ve Oluşumu

Ders Notuna git →

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

Ders Notuna git →

Yasama Üyeleri: Milletvekilleri

Yasama Üyeleri: Milletvekilleri

Ders Notuna git →

Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı

Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı

Ders Notuna git →

TBMM İç Tüzüğü

TBMM İç Tüzüğü

Ders Notuna git →

TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

Ders Notuna git →

Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı

Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı

Ders Notuna git →

Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo