İcra İflas Hukuku Ders Notları ve Detaylı Konu Anlatımı

Haciz
İcra İflas Hukuku

Haciz

İcra hukukunun temeli sayılabilecek haczin detaylı bir şekilde incelenmesi.

📜 9 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Haciz Yoluyla Takip
İcra İflas Hukuku

Haciz Yoluyla Takip

Uygulamadan en çok başvurulan icra hukuku işlemlerinden birisi haciz yoluyla takiptir.

📜 8 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Konkordato
İcra İflas Hukuku

Konkordato

Konkordato özel bir alacaklılar ile borçlunun anlaşmasına dayanan usuldür.

📜 4 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
İcra İflas Hukuku

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

İcra hukukunda rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip özel bir takip usulüdür.

📜 2 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
İcra İflas Hukuku Diğer Konular
İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku Diğer Konular

Tasarrufun iptali, ihtiyati haciz, kiralanan taşınmazın tahliyesi gibi konuları içerir.

📜 4 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
İcra İflas Hukukuna Giriş
İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukukuna Giriş

İcra İflas Hukukundaki temel bilgiler ve hukuki konular.

📜 4 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
İflas
İcra İflas Hukuku

İflas

Borçlunun tüm malvarlığı ile sorumlu olduğu, külli icranın temelini oluşturur.

📜 7 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
İlamlı İcra
İcra İflas Hukuku

İlamlı İcra

İlama dayanan takipler için düzenlenmiş temel takip türlerinden biridir.

📜 1 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo