Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Yayınlanma: 26 Aralık 2018Son Güncellenme: 06 Temmuz 2021
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Konu Özeti

Menfi tespit ve istirdat davalarını açıkladığımız yazımızda özellikle takipten önce veya sonra açılabilen menfi tespit davasına uygulamada da sıkça rastlanmaktadır. İstirdat davası ise kendine ait olmadığını ileri sürdüğü borcu cebri icra tehdidinden dolayı ödemiş olan borçluya tanınan bir imkandır.

Bu konuda
  • Menfi tespit davasının niteliğini
  • Menfi tespit davasının açılma zamanlarını ve buna göre ayrı ayrı sonuçlarını
  • Menfi tespit davasının ilerleyişini
  • İstirdat davasının önemini
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni
İcra İflas Hukuku

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni

Rehinli mallara yönelik takipler için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvurulabilir. Rehnin...

İçeriğe Git
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git
İhtiyati Haciz
İcra İflas Hukuku

İhtiyati Haciz

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer...

İçeriğe Git
İtirazın Kesin Kaldırılması
İcra İflas Hukuku

İtirazın Kesin Kaldırılması

Borçlunun itirazı ile duran takibe devam edilebilmesi için alacaklının itirazı bertaraf etmesi gerek...

İçeriğe Git
İhtiyati Tedbir Talebi
Medeni Usul Hukuku

İhtiyati Tedbir Talebi

Geçici hukuki koruma olarak ihtiyati tedbir HMK'da düzenlenmiştir. İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir i...

İçeriğe Git