Haciz Yoluyla Takip

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Uygulamadan en çok başvurulan icra hukuku işlemlerinden birisi haciz yoluyla takiptir.
Haciz Yoluyla Takip
Bu ünitede
  • Haciz yoluyla takibin aşamalarını
  • Takibin başlatılmasını ve ilerletilmesini
  • Ödeme emrine itiraz usulünü
  • İtirazın kaldırılmasının ve itirazın iptalinin neler olduğunu
  • ... ve 1 konu

öğreneceksiniz.

Haciz Yoluyla Takip Ders Notları

İtirazın İptali Davası

İtirazın İptali Davası

Borçlunun ödeme emrine karşı yaptığı itiraz ile duran takibe devam edilebilmesi için itirazın ortadan kaldırılması gerekir. Alacaklı bu d

Ders Notuna git →

Genel Haciz Yoluyla Takip Giriş

Genel Haciz Yoluyla Takip Giriş

İcra hukukunda genel olarak ayrıntılı bir düzenlemeyle açıklanan genel haciz yoluyla takibe giriş hususundan bu yazımızda bahsettik. Gene

Ders Notuna git →

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Menfi tespit ve istirdat davalarını açıkladığımız yazımızda özellikle takipten önce veya sonra açılabilen menfi tespit davasına uygulamad

Ders Notuna git →

İtfa, İmhal ve Zamanaşımı

İtfa, İmhal ve Zamanaşımı

Birbirinden farklı üç kavram olan itfa, imhal ve zamanaşımı takibin ilerleyişini engellemeye yönelik durumlardır. İtfa, borcun ödendiğine

Ders Notuna git →

İtirazın Kesin Kaldırılması

İtirazın Kesin Kaldırılması

Borçlunun itirazı ile duran takibe devam edilebilmesi için alacaklının itirazı bertaraf etmesi gerekmektedir. Burada elinde alacağın varl

Ders Notuna git →

Ödeme Emri

Ödeme Emri

Takip talebini alan icra müdürü borçluya yönelik ödeme emri düzenler ve tebliğ eder. İcra müdürü, takip talebini aldıktan sonra 3 gün içi

Ders Notuna git →

Ödeme Emrine İtiraz

Ödeme Emrine İtiraz

Genel haciz yoluyla takipte borçluya ödeme emri gönderildikten sonra borçlunun itirazına karşılık alacaklı itirazın kaldırılması yolların

Ders Notuna git →

İtirazın Geçici Kaldırılması

İtirazın Geçici Kaldırılması

Ödeme emri ile gönderilen senetteki imzanın geçersizliğine yönelik itiraz ile duran takibe devam edilebilmesi için alacaklı itirazın geçi

Ders Notuna git →