Ödeme Emri

Yayınlanma: 04 Ocak 2019Son Güncellenme: 06 Temmuz 2021
Ödeme Emri

Konu Özeti

Takip talebini alan icra müdürü borçluya yönelik ödeme emri düzenler ve tebliğ eder. İcra müdürü, takip talebini aldıktan sonra 3 gün içinde ödeme emrini tebliğe çıkarmalıdır. Ödeme emrinin içeriği, ödeme emrine itiraz kanunda düzenlenmiştir.

Bu konuda
  • Ödeme emrinin hukuki niteliğini
  • Ödeme emrinin içeriğini
  • Ödeme emrine itiraz usulünü
  • İtiraz ve gecikmiş itirazın neler olduğunu
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git
İhtiyati Haciz
İcra İflas Hukuku

İhtiyati Haciz

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer...

İçeriğe Git
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
İcra İflas Hukuku

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Menfi tespit ve istirdat davalarını açıkladığımız yazımızda özellikle takipten önce veya sonra açıla...

İçeriğe Git
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip
İcra İflas Hukuku

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip

Genel haciz yoluyla takibin özel bir türü olarak düzenlenen kambiyo senetlerine dayalı takipte alaca...

İçeriğe Git
İtfa, İmhal ve Zamanaşımı
İcra İflas Hukuku

İtfa, İmhal ve Zamanaşımı

Birbirinden farklı üç kavram olan itfa, imhal ve zamanaşımı takibin ilerleyişini engellemeye yönelik...

İçeriğe Git