Genel Haciz Yoluyla Takip Giriş

Yayınlanma: 24 Aralık 2018Son Güncellenme: 06 Temmuz 2021
Genel Haciz Yoluyla Takip Giriş

Konu Özeti

İcra hukukunda genel olarak ayrıntılı bir düzenlemeyle açıklanan genel haciz yoluyla takibe giriş hususundan bu yazımızda bahsettik. Genel haciz yoluyla takip para ve teminat alacaklarına karşı başvurulabilen bir yoldur. Alacaklının elinde hiçbir belge olmasa dahi bu yolla takibe girişebilir.

Bu konuda
  • Genel haciz yoluyla takibin niteliğini
  • Genel haciz yoluyla takibin ilerleyişini, usulünü
  • Genel haciz yoluyla takiple elde edilebilecek sonuçların neler olduğunu
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni
İcra İflas Hukuku

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni

Rehinli mallara yönelik takipler için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvurulabilir. Rehnin...

İçeriğe Git
İhtiyati Haciz
İcra İflas Hukuku

İhtiyati Haciz

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer...

İçeriğe Git
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git
İfa Nedir? Tarafları ve Konusu
Borçlar Hukuku

İfa Nedir? Tarafları ve Konusu

Borçlar hukukunda borcun sona erme yollarından biride borcun ifa edilmesidir. Bu başlıkta ifa kavram...

İçeriğe Git
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
İcra İflas Hukuku

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Menfi tespit ve istirdat davalarını açıkladığımız yazımızda özellikle takipten önce veya sonra açıla...

İçeriğe Git