İtirazın Geçici Kaldırılması

Yayınlanma: 14 Ekim 2020Son Güncellenme: 03 Temmuz 2021
İtirazın Geçici Kaldırılması

Konu Özeti

Ödeme emri ile gönderilen senetteki imzanın geçersizliğine yönelik itiraz ile duran takibe devam edilebilmesi için alacaklı itirazın geçici kaldırılması yoluna başvurabilir. Bu husus bu yazımızda ele alınacaktır.

Bu konuda
  • İtirazın geçici kaldırılması usulünü
  • Geçici haczin ne olduğunu
  • Geçici haczin kabul edilmemesi durumunda borçlunun sorumluluğunu
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni
İcra İflas Hukuku

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni

Rehinli mallara yönelik takipler için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvurulabilir. Rehnin...

İçeriğe Git
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git
İhtiyati Haciz
İcra İflas Hukuku

İhtiyati Haciz

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer...

İçeriğe Git
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
İcra İflas Hukuku

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Menfi tespit ve istirdat davalarını açıkladığımız yazımızda özellikle takipten önce veya sonra açıla...

İçeriğe Git
İtirazın İptali Davası
İcra İflas Hukuku

İtirazın İptali Davası

Borçlunun ödeme emrine karşı yaptığı itiraz ile duran takibe devam edilebilmesi için itirazın ortada...

İçeriğe Git