İtfa, İmhal ve Zamanaşımı

Yayınlanma: 27 Aralık 2018Son Güncellenme: 06 Temmuz 2021
İtfa, İmhal ve Zamanaşımı

Konu Özeti

Birbirinden farklı üç kavram olan itfa, imhal ve zamanaşımı takibin ilerleyişini engellemeye yönelik durumlardır. İtfa, borcun ödendiğine veya takibin iptaline yönelik, imhal, süre verildiğine dair bir duruma yönelik, zamanaşımı ise alacağın zamanaşımına uğradığına yönelik durumlardır.

Bu konuda
  • İtfa kavramını
  • İmhal kavramını
  • Zamanaşımının takip hukukuna etkisini
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git
İhtiyati Haciz
İcra İflas Hukuku

İhtiyati Haciz

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer...

İçeriğe Git
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
İcra İflas Hukuku

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Menfi tespit ve istirdat davalarını açıkladığımız yazımızda özellikle takipten önce veya sonra açıla...

İçeriğe Git
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git
Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler
İcra İflas Hukuku

Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler

Cebri icra cüzi icra ve külli icra olarak ayrıma tutulabilir. Cüzi icra bireylerin alacaklarını elde...

İçeriğe Git
Üçüncü Kişilerdeki Malların Haczi – İhbarnameler
İcra İflas Hukuku

Üçüncü Kişilerdeki Malların Haczi – İhbarnameler

Haciz işlemi sırasında haczedilen mallardan üçüncü kişilere ait olanlar için İİK. 89. madde hükümler...

İçeriğe Git