Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Yayınlanma: 28 Mart 2020Son Güncellenme: 10 Temmuz 2021
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Konu Özeti

Taşınmaz mülkiyetinin kazanımı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Aslen kazanma, devren kazanma, tescille kazanma ve tescilsiz kazanma olarak dörde ayrılabilir. Ayrıca taşınmaz mülkiyetinin konusu olan arazi, bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerde burada incelenmiştir.

Bu konuda
  • Taşınmaz mülkiyetinin konusunu
  • Arazi, bağımsız ve sürekli haklar ve KMK'ya konu bağımsız bölümlerin neler olduğunu
  • Taşınmaz mülkiyetinin kazanım şekillerini
  • Aslen ve devren kazanmanın neler olduğunu
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı
Medeni Hukuk

Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı terkin işlemi veya taşınmazın yok olmasıyla sona erebilir. Taşınmazın mu...

İçeriğe Git
Tasarrufun İptali – İcra Suçları
İcra İflas Hukuku

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Cebri icra hukuku kapsamında önemli bir yer tutan tasarrufun iptali ve icra suçları aynı yazıda ele...

İçeriğe Git
Kayıtların Hükmü
Medeni Hukuk

Kayıtların Hükmü

Sicile kayıt düşülebilen hususlarda bu kayıtların olumlu veya olumsuz hükmü vardır. Özellikle üçüncü...

İçeriğe Git
Mülkiyet Kavramı
Medeni Hukuk

Mülkiyet Kavramı

Mülkiyet, Eşya Hukuku Kitabının birinci kısmında düzenlenmiştir. Mülkiyet, eşya üzerinde en geniş ye...

İçeriğe Git
Paylaştırma – Aciz Vesikası
İcra İflas Hukuku

Paylaştırma – Aciz Vesikası

Genel haciz yoluyla takipte haczin kesinleşmesi ve satışın gerçekleşmesinden sonraki aşama paraların...

İçeriğe Git
Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk

Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanım çeşitlerinden biride zamanaşımıdır. Taşınmaz mülkiyeti olağan zamanaşı...

İçeriğe Git