Eşya Hukuku

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Hukuken niteliği olan varlıkların, şeylerin incelediği Eşya Hukuku kitabını bu ünitede anlatacağız
Eşya Hukuku
Bu ünitede
  • Eşya hukuku kavramını ve içeriğini
  • Eşya kavramını, niteliğini, çeşitlerini
  • Mülkiyet kavramını
  • Zilyetlik kavramını
  • ... ve 1 konu

öğreneceksiniz.

Eşya Hukuku Ders Notları

Mülkiyet Kavramı

Mülkiyet Kavramı

Mülkiyet, Eşya Hukuku Kitabının birinci kısmında düzenlenmiştir. Mülkiyet, eşya üzerinde en geniş yetkileri sağlayan ayni haktır. Mülkiye

Ders Notuna git →

Mülkiyet Çeşitleri

Mülkiyet Çeşitleri

Paylı mülkiyet, bir mal üzerinde mülkiyet hakkının, paylı olarak birden fazla kimseye ait olmasıdır. Paylı mülkiyet kanundan doğabilir, i

Ders Notuna git →

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanımı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Aslen kazanma, devren kazanma, tescille kazanma ve tescilsiz kazanma ola

Ders Notuna git →

Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanım çeşitlerinden biride zamanaşımıdır. Taşınmaz mülkiyeti olağan zamanaşımı yoluyla veya olağanüstü zamanaşımı

Ders Notuna git →

Sicile Yapılacak Kayıtlar

Sicile Yapılacak Kayıtlar

Sicile gerektiği şekilde kayıt yapılabilir. Özellikle tescil işlemi önemlidir. Bunun yanında terkin işlemi, şerhler, beyanlar ve düşüncel

Ders Notuna git →

Kayıtların Hükmü

Kayıtların Hükmü

Sicile kayıt düşülebilen hususlarda bu kayıtların olumlu veya olumsuz hükmü vardır. Özellikle üçüncü kişileri ve menfaati olan kişileri k

Ders Notuna git →

Yolsuz Tescil

Yolsuz Tescil

Yolsuz tescil, tescil için gerekli unsurların sağlanamaması halinde söz konusu olur. Yolsuz tescil halinde gerçek durum ile kayıtlarda ge

Ders Notuna git →

Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı terkin işlemi veya taşınmazın yok olmasıyla sona erebilir. Taşınmazın mutlak kaybı ve nispi kaybı olarak iki

Ders Notuna git →

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı

Taşınmazın kapsamı dikey kapsam ve yatay kapsam olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Yatay kapsam, taşınmazların sınırına ilişkin, dikey

Ders Notuna git →

Zilyet Çeşitleri ve Kazanılması

Zilyet Çeşitleri ve Kazanılması

Zilyetlik, fiili hakimiyet ve irade üzerinden açıklanabilir. Burada bahsedilen zilyetlik çeşitlerinin çoğunda kişilerin iradesi veya fiil

Ders Notuna git →

Devletin Sorumluluğu ve İlkeler

Devletin Sorumluluğu ve İlkeler

Taşınmazların kamuya açıklığı ilkesinin sonucu olarak tapu defterleri tutulmaktadır. Tapu siciline ait defterlerin tutulmasından devletin

Ders Notuna git →

Defterler

Defterler

Kamuya açıklık ilkesinin taşınmazlar bakımından sonucu defterler aracılığıyla gerçekleşir. Tapu sicilinde tutulması gereken defterler ve

Ders Notuna git →

Zilyetliğin Korunması

Zilyetliğin Korunması

Zilyetliğin korunması çeşitli yollarla sağlanabilir. Kişinin bireysel korumasına dayanan eylemler veya dava yollarıyla kullanabilir. Taşı

Ders Notuna git →

Zilyetlikte Karineler

Zilyetlikte Karineler

Medeni Kanunun Eşya Hukuku kitabına girişte yer alan ilk başlık zilyetliktir. Zilyetlikte karineler ise zilyedin malı elinde bulundurması

Ders Notuna git →

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları

Medeni hukukunda eşya hukuku kapsamında yer alan mülkiyet konusunda özellikle taşınmaz mülkiyeti önem taşımaktadır. Taşınmaz mülkiyetinin

Ders Notuna git →