Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Yayınlanma: 04 Mayıs 2020Son Güncellenme: 09 Temmuz 2021
Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Konu Özeti

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı terkin işlemi veya taşınmazın yok olmasıyla sona erebilir. Taşınmazın mutlak kaybı ve nispi kaybı olarak iki türlü gerçekleşebilir. Mutlak kayıp halinde taşınmaz artık kimse için mülkiyetin kazanımı söz konusu olmaz. Nispi kayıpta ise mülkiyet bir taraf için sona ermektedir.

Bu konuda
  • Taşınmaz mülkiyetinin kaybının gerçekleşmesini
  • Taşınmaz mülkiyetinin nispi kaybının nasıl gerçekleştiğini
  • Taşınmaz mülkiyetinin mutlak kaybının nasıl gerçekleştiğini
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı
Medeni Hukuk

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı

Taşınmazın kapsamı dikey kapsam ve yatay kapsam olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Yatay kapsam,...

İçeriğe Git
Tasarrufun İptali – İcra Suçları
İcra İflas Hukuku

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Cebri icra hukuku kapsamında önemli bir yer tutan tasarrufun iptali ve icra suçları aynı yazıda ele...

İçeriğe Git
Mülkiyet Kavramı
Medeni Hukuk

Mülkiyet Kavramı

Mülkiyet, Eşya Hukuku Kitabının birinci kısmında düzenlenmiştir. Mülkiyet, eşya üzerinde en geniş ye...

İçeriğe Git
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanımı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Aslen kazanma, devren kazanma, tesc...

İçeriğe Git
Mülkiyet Çeşitleri
Medeni Hukuk

Mülkiyet Çeşitleri

Paylı mülkiyet, bir mal üzerinde mülkiyet hakkının, paylı olarak birden fazla kimseye ait olmasıdır....

İçeriğe Git
Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları
Medeni Hukuk

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları

Medeni hukukunda eşya hukuku kapsamında yer alan mülkiyet konusunda özellikle taşınmaz mülkiyeti öne...

İçeriğe Git