Devletin Sorumluluğu ve İlkeler

Yayınlanma: 26 Ağustos 2020Son Güncellenme: 09 Temmuz 2021
Devletin Sorumluluğu ve İlkeler

Konu Özeti

Taşınmazların kamuya açıklığı ilkesinin sonucu olarak tapu defterleri tutulmaktadır. Tapu siciline ait defterlerin tutulmasından devletin kusursuz sorumluluğu mevcuttur. Devlet, zararın karşılanmasında kusurlu memura rücu edebilir. Tapu sicili belli prensiplere ve ilkelere göre tutulur.

Bu konuda
  • Tapu sicilinde Devletin sorumluluğunu
  • Tapu siciline hakim olan ilkelerin neler olduğunu
  • Kamuya açıklı ve tescilin sebebe bağlı olması gerektiği ilkelerini
  • Her taşınmaza sayfa açılması gerektiği ilkesini
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Kayıtların Hükmü
Medeni Hukuk

Kayıtların Hükmü

Sicile kayıt düşülebilen hususlarda bu kayıtların olumlu veya olumsuz hükmü vardır. Özellikle üçüncü...

İçeriğe Git
Defterler
Medeni Hukuk

Defterler

Kamuya açıklık ilkesinin taşınmazlar bakımından sonucu defterler aracılığıyla gerçekleşir. Tapu sici...

İçeriğe Git
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanımı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Aslen kazanma, devren kazanma, tesc...

İçeriğe Git
Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk

Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanım çeşitlerinden biride zamanaşımıdır. Taşınmaz mülkiyeti olağan zamanaşı...

İçeriğe Git
Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı
Medeni Hukuk

Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı terkin işlemi veya taşınmazın yok olmasıyla sona erebilir. Taşınmazın mu...

İçeriğe Git
Tasarrufun İptali – İcra Suçları
İcra İflas Hukuku

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Cebri icra hukuku kapsamında önemli bir yer tutan tasarrufun iptali ve icra suçları aynı yazıda ele...

İçeriğe Git