Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş

Yayınlanma: 15 Eylül 2020Son Güncellenme: 08 Temmuz 2021
Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş

Konu Özeti

Ölüme bağlı tasarruflar kişilerin son arzularını içeren ancak kişi vefat ettikten sonra hüküm doğuran hukuki işlemlerdir. Ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyeti, yapılacak ölüme bağlı tasarrufun çeşidine göre değişir. Şekli ölüme bağlı tasarruf ve maddi ölüme bağlı tasarruf olarak ikili ayrıma tabi olabilir.

Bu konuda
 • Ölüme bağlı tasarruf kavramını
 • Ölüme bağlı tasarruf çeşitlerini
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin niteliğini
 • Ölüme bağlı tasarruf ehliyetini
öğreneceksiniz.

Kavram

 • Miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak emirleri içeren hukuki işlemlerdir.
 • Miras bırakan sağ olduğu sürece hukuki işlem sonuç doğurmaz. Geleceğe yönelik hukuki işlemlerdir.
 • NOT: Bundan sonraki satırlarda ölüme bağlı tasarruf ifadesi ÖBT olarak kısaltılarak kullanılmıştır.
 • Doktrin ve uygulamada bir hukuki işlemin ÖBT sayılması için:
  • Hukuki işlemin asıl unsuru ölüme bağlı olması olmalıdır.
  • Lehine tasarruf edilen kişi, miras bırakan öldüğünde sağ olmalıdır.
  • Hukuki işlem miras bırakanı sağlığından bağlamamalıdır.
  • Miras bırakanın yaptığı kazandırmalar terekesinden çıkmalıdır.
  • Lehine tasarruf yapılan, gerçek anlamda beklenen haktan yoksun olmalıdır.
  • Miras bırakan sağ olduğu sürece işlem gerçekleşmemelidir.
 • Bir işlemin ÖBT mi yoksa sağlararası işlem mi olduğu anlaşılamıyorsa favor negotti (işlem lehine yorum) gereği sağlararası işlem olduğu kabul edilmelidir. (Yargıtay)
 • Türk hukukunda ölüme bağlı tasarruflar iki anlamda kullanılır. Birincisi şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar; ikincisi maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflardır.

Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar

 • Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruftan anlaşılması gereken, miras hukukunda bir hukuki işlem yaparken uyulması gereken şekil şartlarını ifade eder.
 • Miras bırakanın iradesini açıklarken uyması gereken şekil kuralları şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların içeriğini oluşturur.
 • Miras hukukunda miras bırakan iradesini iki şekilde açıklayabilir. Bunlar:
  • Vasiyetname: Miras bırakanın yaptığı tek taraflı ölüme bağlı tasarruflardır.
  • Miras Sözleşmesi: İki taraflı sözleşme şeklinde yapılabilir. Tek tarafın istisnalar hariç sözleşmeden dönmesi mümkün değildir.

Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar

 • Ölüme bağlı tasarrufların içeriği bakımından ifade ettiği anlamdır.
 • Miras bırakanın yaptığı şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufun, miras bırakanın arzuları, istekleri veya emirlerini içeren kısmı maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufun içeriğini teşkil eder.
 • Mirasçı atanması, vasiyeti yerine getirme görevlisi atanması gibi işlemler maddi anlamda ölüme bağlı tasarruftur.

Reklam

Ehliyet

Vasiyetname

 • Vasiyetname yaparken aranan ehliyet koşulları Madde 502’de belirtilmiştir.
  • Madde 502- Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 • Madde içeriğinde de belirtildiği gibi vasiyetname yapabilmek için; ayırt etme gücü ve 15 yaş şartının sağlanması gerekir.
  • Ayırt etme gücü: Vasiyetname yapıldığı anda kişinin ayırt etme gücü bulunmalıdır. Vasiyetname yapılırken ayırt etme gücüne sahip olmayan kişinin yaptığı vasiyetname geçerli olmaz.
  • Vasiyetname yapan kişi sonradan ayırt etme gücünü elde etse dahi geçersiz vasiyetname geçerli hale gelmez.
  • On Beş Yaş: On beş yaşını doldurmuş herkes vasiyetname yapabilir.
 • NOT: Vasiyetname yapabilmek için kısıtlı olmamak şartı aranmamıştır. Aynı zamanda kişinin ergin olması koşulu da aranmamaktadır.
 • Birlikte Vasiyetname: Birden fazla kişinin, aynı anda, aynı belge üzerinde arzularını açıklaması ile oluşturulan vasiyetnamelerdir. Vasiyetname içindeki tasarruflar bağımsızdır ancak belge ortaktır. Türk hukukunda birlikte vasiyetnameler geçersiz kabul edilir.
 • Karşılıklı Vasiyetname: Vasiyetçilerin birbirlerine karşı vasiyette bulunmasıyla oluşturdukları vasiyetnamelerdir. Vasiyetname içindeki tasarruflar birbiri ile bağlantılıdır. Türk hukukunda vasiyetnamenin geçerli olması gereken şartları taşıyorsa karşılıklı vasiyetname de geçerlidir.
 • Birbirine Bağlı Vasiyetname: Birbirine bağlı vasiyetnameler karşılıklı olmak zorunda değildir. Ancak birinin geçerliliği diğerinin geçerliliğine bağlıdır. Türk hukukunda belirtilen geçerlilik şartlarını taşıyorsa birbirine bağlı vasiyetnamelerde geçerlidir.

Miras Sözleşmeleri

 • Miras sözleşmeleri, tarafları bağlayıcı nitelikte ölüme bağlı tasarruflardır.
 • Miras sözleşmesinin geçerli olması için tarafların tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir.
  • Madde 503- Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir
 • Tam ehliyetsiz kişiler ile sınırlı ehliyetsiz kişiler temsilci onay verse bile miras sözleşmesi yapamazlar.
 • Miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunan kişi tam fiil ehliyetine sahip olmalıdır. Ancak sözleşmede ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf genel ehliyet kurallarına tabidir.
 • Tasarrufta bulunan vesayet altındaysa sulh ve asliye hukuk mahkemesinin onayı gerekir.
 • Sınırlı ehliyetsiz ivaz borcu yüklenmiyorsa temsilci onayı olmadan da yapabilir. Vesayette aranan mahkeme onayı velayette aranmaz.
 • Yasal temsilci ile sınırlı ehliyetsiz miras sözleşmesi yapıyorsa, sınırlı ehliyetsize kayyım atanır.
Benzer İçerikler
Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 2 – Vasiyetname Çeşitleri
Medeni Hukuk

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 2 – Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetnameler, şekli ölüme bağlı tasarruflardan biridir. Miras sözleşmesine göre vasiyetname yapma...

İçeriğe Git>
Tüzel Kişilerle İlgili Genel Kurallar
Medeni Hukuk

Tüzel Kişilerle İlgili Genel Kurallar

Tüzel kişileri genel olarak incelediğimiz bu yazıda tüzel kişilik kuruluş sistemlerini, tüzel kişile...

İçeriğe Git>
Hak Kavramı
Medeni Hukuk

Hak Kavramı

Hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaate hak denir. Hak kavramını...

İçeriğe Git>
Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi
Medeni Hukuk

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi

Mirasbırakanın son arzularını içeren ölüme bağlı tasarruflar şekli ölüme bağlı tasarruflar ve maddi...

İçeriğe Git>
Sözleşmenin Şekli
Borçlar Hukuku

Sözleşmenin Şekli

Taraflar arasında yapılacak sözleşmelerde kural olarak şekil serbestisi ilkesi benimsenmiştir. İspat...

İçeriğe Git>
Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük
Borçlar Hukuku

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Kesin hükümsüzlük durumunda sözleşmelerin tamamen hükümsüz olacağı sonradan yapılacak onay veya rıza...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo