Miras Hukuku

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Miras hukuku ile ölüme bağlanan sonuçların içerdiği hükümleri inceleyeceğiz.
Miras Hukuku
Bu ünitede
  • Miras hukukun önemini, içeriğini
  • Ölüme bağlı tasarruf kavramını ve çeşitlerini
  • Maddi ve şekli ölüme bağlı tasarrufların neler olduğunu
  • Tenkis kavramını
  • ... ve 3 konu

öğreneceksiniz.

Miras Hukuku Ders Notları

Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş

Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş

Ölüme bağlı tasarruflar kişilerin son arzularını içeren ancak kişi vefat ettikten sonra hüküm doğuran hukuki işlemlerdir. Ölüme bağlı tas

Ders Notuna git →

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 2 – Vasiyetname Çeşitleri

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 2 – Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetnameler, şekli ölüme bağlı tasarruflardan biridir. Miras sözleşmesine göre vasiyetname yapma ehliyeti daha kolaydır. Vasiyetname,

Ders Notuna git →

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi

Mirasbırakanın son arzularını içeren ölüme bağlı tasarruflar şekli ölüme bağlı tasarruflar ve maddi ölüme bağlı tasarruflar olarak ikiye

Ders Notuna git →

Zümre Sistemi

Zümre Sistemi

Türk hukukunda mirasçılık sistemi olarak zümre sistemi belirlenmiştir. Zümre sistemine göre herhangi bir zümrede yer alan kişiler mirasçı

Ders Notuna git →

Mirastan Yoksunluk

Mirastan Yoksunluk

Mirastan yoksunluk, TMK'da düzenlenmiş olup mirasçılık sıfatının kazanılması için olmaması gereken şartlardandır. Mirastan yoksunluk alts

Ders Notuna git →