Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi

Yayınlanma: 19 Eylül 2020Son Güncellenme: 07 Temmuz 2021
Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi

Konu Özeti

Mirasbırakanın son arzularını içeren ölüme bağlı tasarruflar şekli ölüme bağlı tasarruflar ve maddi ölüme bağlı tasarruflar olarak ikiye ayrılır. Şekli ölüme bağlı tasarruflardan olan miras sözleşmeleri sıkı şekil şartlarına bağlıdır.

Bu konuda
 • Ölüme bağlı tasarruf kavramını
 • Miras sözleşmelerini
 • Miras sözleşmelerinin çeşitlerini
 • Miras sözleşmesi şekil şartlarını
öğreneceksiniz.
 • Miras sözleşmesi, taraflar arasında resmi şekilde yapılan ölüme bağlı tasarruflardır.
 • Miras sözleşmeleri yöneltilmesi gereken karşılıklı sözleşmelerdir.
 • Miras sözleşmesi yapma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır.
 • Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde yapılması gerekir.
 • Miras sözleşmesinin tarafları, arzularını resmi memura bildirirler ve memur ile iki tanığın yanında sözleşmeyi imzalarlar.
  • Madde 545- Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.

Miras Sözleşmesi Çeşitleri

Tek Taraflı Miras Sözleşmesi

 • Taraflardan sadece biri terekesi üzerinde tasarrufta bulunuyorsa tek taraflı miras sözleşmesi söz konusu olur.
 • Tasarrufta bulunmayan taraf ya miras bırakanın iradesini kabul eder ya da sağlararası borca girer.

İki Taraflı Miras Sözleşmesi

 • Her iki tarafında kendi terekesi üzerinde tasarrufta bulundukları miras sözleşmeleri iki taraflıdır.

Reklam

İvazlı Miras Sözleşmesi

 • Taraflardan biri ölüme bağlı tasarrufta bulunurken diğer taraf sadece kabul etmekte ise ivazlı miras sözleşmesi söz konusu olur. Tasarrufta bulunmayan taraf borç altına girmemektedir.

İvazsız Miras Sözleşmesi

 • İvazsız miras sözleşmesinde taraflardan biri ölüme bağlı tasarrufta bulunurken diğer tarafta sağlararası borç altına girmektedir.

Olumlu Miras Sözleşmesi

 • Miras bırakan, karşı taraf veya üçüncü kişi yararına bağlayıcı bir ölüme tasarruf yapar.
 • Mirasçı atama, belirli mal bırakma, vasiyet alacaklısı gibi tasarruflar olumlu miras sözleşmesi ile yapılabilir.

Olumsuz Miras Sözleşmesi

 • Olumsuz miras sözleşmesine uygulamada mirastan feragat sözleşmesi de denir.
 • Mirasçının, miras haklarından ivazlı veya ivazsız olarak vazgeçmesidir(feragat etmesi).
1 – Olumlu Miras SözleşmesiMiras bırakan, karşı taraf veya üçüncü kişi yararına bağlayıcı bir ölüme tasarruf yapar.Mirasçı atama, belirli mal bırakma, vasiyet alacaklısı gibi tasarruflar olumlu miras sözleşmesi ile yapılabilir.  2 – Olumsuz Miras SözleşmesiOlumsuz miras sözleşmesine uygulamada mirastan feragat sözleşmesi de denir. Mirasçının, miras haklarından ivazlı veya ivazsız olarak vazgeçmesidir(feragat etmesi).  
3 – İvazlı Miras SözleşmesiTaraflardan biri ölüme bağlı tasarrufta bulunurken diğer taraf sadece kabul etmekte ise ivazlı miras sözleşmesi söz konusu olur. Tasarrufta bulunmayan taraf borç altına girmemektedir.  4 – İvazsız Miras Sözleşmesiİvazsız miras sözleşmesinde taraflardan biri ölüme bağlı tasarrufta bulunurken diğer tarafta sağlararası borç altına girmektedir.  
5 – Tek Taraflı Miras SözleşmesiTaraflardan sadece biri terekesi üzerinde tasarrufta bulunuyorsa tek taraflı miras sözleşmesi söz konusu olur.Tasarrufta bulunmayan taraf, ya miras bırakanın iradesini kabul eder ya da sağlararası borca girer.  6 – İki Taraflı Miras SözleşmesiHer iki tarafında kendi terekesi üzerinde tasarrufta bulundukları miras sözleşmeleri iki taraflıdır.  

Ehliyet Şartları

 • Miras sözleşmesi kural olarak tam ehliyetli kişiler arasında yapılabilir. Ancak ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf için tam ehliyetli olması şartı esnetilmiştir.
 • Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunmayan Taraf İçin Ehliyet:
  • Tam ehliyetsiz için yaptığı işlem kesin hükümsüzdür.
  • Sınırlı ehliyetsiz kişi temsilci onayı almadan ivazlı miras sözleşmesi yapmışsa işlemi askıda hükümsüzdür. Temsilcinin onayı ile işlem geçerli olur.
 • Miras Bırakan İçin Ehliyet:
  • Miras bırakanın miras sözleşmesi yapabilmesi için tam ehliyetli olması gerekir.
  • Vasiyetnameden(15 yaş ve temyiz kudreti) farklı burada miras bırakanın kısıtlı olmaması ve ergin olması aranır.
  • Miras bırakanın ölümüne kadar ehliyetsizlik iddiasıyla her zaman işlemin iptali için dava açılabilir.
  • Miras bırakanın ölümünden sonra ise ilgililer madde 559 hükmü gereği (1 yıl, 10 yıl ve 20 yıllık süreler) iptal davası açabilir.

Reklam

Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi

 • Miras sözleşmesi aşağıdaki şekillerde sona erdirilebilir.
  • Tarafların anlaşmasıyla,
  • Tek taraflı irade beyanıyla,
  • Kendiliğinden veya mahkeme kararıyla
  • Sözleşmeden dönme yoluyla.
 • Tarafların Anlaşmasıyla Sona Erme:
  • Miras sözleşmesi tarafların yapacağı adi yazılı anlaşma ile her zaman sona erdirilebilir.
  • Miras sözleşmesine son verme anlaşması da ölüme bağlı tasarruf niteliğindedir.
  • Sona erme anlaşması içinde miras sözleşmesi yaparken aranan ehliyet şartları aranır.
  • Her iki tarafta sona erme anlaşmasını imzalamalıdır.
  • Madde 546/1- Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman ortadan kaldırılabilir.
 • Kendiliğinden Sona Erme:
  • Mirasçı atanan veya belirli mal bırakılanın, miras bırakandan önce ölmesi halinde miras sözleşmesi kendiliğinden son bulur.
  • Ölenin mirasçıları aksi kararlaştırılmadıkça, tasarrufta bulunanın, miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi isteyebilir.
  • Madde 548- Mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi miras bırakanın ölümünde sağ değilse, miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar. Miras bırakandan önce ölen kişinin mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ölüme bağlı tasarrufta bulunandan, miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler.
 • Tek Taraflı İrade Beyanıyla:
  • Mirasçı atanan veya belirli mal bırakılan kimse, mirasçılıktan çıkarma sebebi olan davranışlarda bulunmuşsa, miras bırakan tek taraflı irade beyanıyla miras sözleşmesini sona erdirebilir.
  • Tek taraflı irade beyanıyla sona erdirme işlemi, vasiyetname için öngörülen şekillerde yapılır.
  • Madde 546/2 – Miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişinin, miras bırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa; miras bırakan, miras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir.
  • Madde 546/3 – Tek taraflı ortadan kaldırma, vasiyetnameler için kanunda öngörülen şekillerden biriyle yapılır.
 • Sözleşmeden Dönme Yoluyla Sona Erme:
  • Miras sözleşmesinde belirlenen sağlararası edim, sözleşmeye uygun yerine getirilmezse veya güvence verilmezse BK uyarınca sözleşmeden dönülebilir.
  • Madde 547- Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.
 • Mahkeme Kararıyla:
  • Miras sözleşmesi ile ilgili mahkeme tarafından verilen iptal kararı kesinleşince miras sözleşmesi kendiliğinden son bulur.
  • Aynı şekilde eşler arasında yapılan miras sözleşmesi evlilik sona erince kendiliğinden ortadan kalkar.
Miras Hukuku Ünitesi
Benzer İçerikler
Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 2 – Vasiyetname Çeşitleri
Medeni Hukuk

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 2 – Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetnameler, şekli ölüme bağlı tasarruflardan biridir. Miras sözleşmesine göre vasiyetname yapma...

İçeriğe Git>
Tüzel Kişilerle İlgili Genel Kurallar
Medeni Hukuk

Tüzel Kişilerle İlgili Genel Kurallar

Tüzel kişileri genel olarak incelediğimiz bu yazıda tüzel kişilik kuruluş sistemlerini, tüzel kişile...

İçeriğe Git>
Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş
Medeni Hukuk

Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş

Ölüme bağlı tasarruflar kişilerin son arzularını içeren ancak kişi vefat ettikten sonra hüküm doğura...

İçeriğe Git>
Tasarrufun İptali – İcra Suçları
İcra İflas Hukuku

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Cebri icra hukuku kapsamında önemli bir yer tutan tasarrufun iptali ve icra suçları aynı yazıda ele...

İçeriğe Git>
Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük
Borçlar Hukuku

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Kesin hükümsüzlük durumunda sözleşmelerin tamamen hükümsüz olacağı sonradan yapılacak onay veya rıza...

İçeriğe Git>
Tüzel Kişiler
Medeni Hukuk

Tüzel Kişiler

Kişiler Hukuku kitabının ikinci başlığı altında Tüzel Kişiler düzenlenmiştir. Tüzel kişiler ortak bi...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo