Bağlanma ve Cayma Parası

Yayınlanma: 27 Temmuz 2018Son Güncellenme: 02 Temmuz 2021
Bağlanma ve Cayma Parası

Konu Özeti

Sözleşme yapılırken verilen belli miktar paranın tarafların sözleşmeyle bağlı kalacağına dair anlam içeren bağlanma parası ile, tarafların sözleşmeden caymaları halinde ödeyecekleri tazminat olarak belirlenen cayma parası bu yazımızda anlatılmıştır.

Bu konuda
  • Bağlanma parasının ne olduğunu
  • Cayma parasının ne olduğunu
öğreneceksiniz.

Bağlanma Parası

Sözleşme yapılırken bir kimsenin vermiş olduğu bir miktar para, cayma parası olarak değil, sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak verilmiş sayılır. Aksine sözleşme veya yerel adet olmadıkça bağlanma parası alacaktan düşürülür. Türk hukukunda uygulamada sözleşme kanıtı olmasının yanında kısmi ifa niteliği de taşır.

Sözleşme geçerli olmadığı takdirde verilen para sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınabilir.

Madde 177-Sözleşme yapılırken bir kimsenin vermiş olduğu bir miktar para, cayma parası olarak değil sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak verilmiş sayılır. Aksine sözleşme veya yerel adet olmadıkça, bağlanma parası esas alacaktan düşülür.

Reklam

Cayma Parası

Sözleşmenin yapıldığı sırada verilen, sözleşmeden cayabilmek için kararlaştırılmış bir tazminattır.Cayma parası kararlaştırılmışsa taraflardan her biri sözleşmeden caymaya yetkili sayılır. Akçeyi vermiş olan cayarsa verdiğini bırakır, almış olan cayarsa aldığını iki katını geri verir. Sözleşme ifa edilirse, cayma parası geri verilir.

Hakimin aşırı bulduğu cayma parasını ceza koşuluna ilişkin indirip indiremeyeceği tartışmalıdır. Yargıtay görüşü indirilemeyeceği yönündedir.

Madde 178-Cayma parası kararlaştırılmışsa, taraflardan her biri sözleşmeden caymaya yetkili sayılır; bu durumda parayı vermiş olan cayarsa verdiğini bırakır; almış olan cayarsa aldığının iki katını geri verir.

Kaynakça

  • Reisoğlu, Safa. Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler 23. Bası. İstanbul, Beta Yayıncılık, 2012
  • Remzi,Mehmet ve Sezer,Aydın. Borçlar Hukuku Genel Hükümler 10. Baskı. İkinci Sayfa,2017

Reklam

Benzer İçerikler
Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük
Borçlar Hukuku

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Kesin hükümsüzlük durumunda sözleşmelerin tamamen hükümsüz olacağı sonradan yapılacak onay veya rıza...

İçeriğe Git>
İfa Nedir? Tarafları ve Konusu
Borçlar Hukuku

İfa Nedir? Tarafları ve Konusu

Borçlar hukukunda borcun sona erme yollarından biride borcun ifa edilmesidir. Bu başlıkta ifa kavram...

İçeriğe Git>
Muvazaa ve Uygunsuzluk
Borçlar Hukuku

Muvazaa ve Uygunsuzluk

Uygunsuzluk kavramı altında bahsi geçen tek tarafın isteğiyle yaratılan ve iki tarafın isteğiyle yar...

İçeriğe Git>
Sözleşme Özgürlüğü – Hükümsüzlük – Gabin
Borçlar Hukuku

Sözleşme Özgürlüğü – Hükümsüzlük – Gabin

Türk hukukunda sözleşmeleri kesin hükümsüz hale getiren durumların anlatıldığı bu yazımızda ayrıca i...

İçeriğe Git>
Tasfiye İ�şlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Tüzel Kişiler
Medeni Hukuk

Tüzel Kişiler

Kişiler Hukuku kitabının ikinci başlığı altında Tüzel Kişiler düzenlenmiştir. Tüzel kişiler ortak bi...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo