Borç İlişkisinde Özel Durumlar

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
TBK genel hükümlerin son bölümünde yer alan özel hükümlerin detaylı olarak anlatılmıştır.
Borç İlişkisinde Özel Durumlar
Bu ünitede
  • Borçlar hukukundaki özel durumların incelenmesini
  • Koşul kavramını ve türlerini
  • Borca katılma, sözleşmenin devrinin incelenmesini
  • Alacağın temlikinin ne olduğunu, hükümlerinin neler olduğunu
  • ... ve 1 konu

öğreneceksiniz.

Borç İlişkisinde Özel Durumlar Ders Notları

Bağlanma ve Cayma Parası

Bağlanma ve Cayma Parası

Sözleşme yapılırken verilen belli miktar paranın tarafların sözleşmeyle bağlı kalacağına dair anlam içeren bağlanma parası ile, tarafları

Ders Notuna git →

Koşul – Ceza Koşulu

Koşul – Ceza Koşulu

Koşul bir sözleşmenin hüküm ifade etmesinin veya sona ermesinin, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bağlanmasıdır. Koşul

Ders Notuna git →

Müteselsil Borçlar

Müteselsil Borçlar

Müteselsil borçluluk birden fazla kişi arasından borçluluk veya alacaklılık arasından meydana gelebilir. Alacaklı tarafın birden fazla ki

Ders Notuna git →

Borcun Üstlenilmesi – Borca Katılma – Sözleşmenin Devri

Borcun Üstlenilmesi – Borca Katılma – Sözleşmenin Devri

Borçlar Hukuku Genel Hükümlerin son başlığı olan borç ilişkilerinde taraf değişiklikleridir. Taraf değişikliklerinden biri olan alacağın

Ders Notuna git →

Alacağın Temliki (Devir)

Alacağın Temliki (Devir)

Alacağın devri veya temliki uygulamada çok sık kullanılan bir devir işlemidir. Alacağın temliki bir tasarruf işlemi olarak özel öneme sah

Ders Notuna git →