Muvazaa ve Uygunsuzluk

Yayınlanma: 13 Haziran 2018Son Güncellenme: 02 Temmuz 2021
Muvazaa ve Uygunsuzluk

Konu Özeti

Uygunsuzluk kavramı altında bahsi geçen tek tarafın isteğiyle yaratılan ve iki tarafın isteğiyle yaratılan uygunsuzluk hallerinden bahsedilmiştir. Özellikle muvazaa kavramı burada önem taşımaktadır. Uygulamada da sıkça rastlanan muvazaa iki tarafın isteğiyle meydana gelen uygunsuzluktur.

Bu konuda
  • Uygunsuzluk türlerini
  • Latife beyanı ile zihni kayıt kavramlarını
  • Muvazaanın ne olduğunu, çeşitlerinin neler olduğunu
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Hak Kavramı
Medeni Hukuk

Hak Kavramı

Hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaate hak denir. Hak kavramını...

İçeriğe Git
Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük
Borçlar Hukuku

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Kesin hükümsüzlük durumunda sözleşmelerin tamamen hükümsüz olacağı sonradan yapılacak onay veya rıza...

İçeriğe Git
Sözleşmenin Şekli
Borçlar Hukuku

Sözleşmenin Şekli

Taraflar arasında yapılacak sözleşmelerde kural olarak şekil serbestisi ilkesi benimsenmiştir. İspat...

İçeriğe Git
İrade Bozuklukları
Borçlar Hukuku

İrade Bozuklukları

Türk Borçlar Kanununda yer alan irade bozuklukları üç adettir. Yanılma, aldatma ve korkutma olarak d...

İçeriğe Git
Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı
Medeni Hukuk

Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı terkin işlemi veya taşınmazın yok olmasıyla sona erebilir. Taşınmazın mu...

İçeriğe Git
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git