İcra İflas Hukukuna Giriş

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
İcra İflas Hukukundaki temel bilgiler ve hukuki konular.
İcra İflas Hukukuna Giriş
Bu ünitede
  • İcra iflas hukukunun önemini
  • Cebri icra kavramını
  • İcra ve iflas organlarının neler olduğunu
  • Şikayet usulünü
öğreneceksiniz.

İcra İflas Hukukuna Giriş Ders Notları

Cebri İcra Kavramı ve İcra Teşkilatı

Cebri İcra Kavramı ve İcra Teşkilatı

Cebri icra, maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvvetiyle fiilen gerçekleşmesine hizmet eden faaliyettir. Cebri icra organları,

Ders Notuna git →

Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler

Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler

Cebri icra cüzi icra ve külli icra olarak ayrıma tutulabilir. Cüzi icra bireylerin alacaklarını elde etmek için başvurabileceği bir yol o

Ders Notuna git →

Şikayet ve Harç ile Giderler

Şikayet ve Harç ile Giderler

Şikayet cebri icra hukukuna özgü olarak İİK'da düzenlenmiş bir hukuki çaredir. Kanun yolu ve dava olarak kabul edilmez. Şikayetin sebeple

Ders Notuna git →

Tebligat – Süreler – Tatil ve Talikler

Tebligat – Süreler – Tatil ve Talikler

Cebri icra hukukunda da tıpkı medeni usul hukukunda olduğu gibi taraflara ilişkin özel hususlar mevcuttur. Taraf değişikliği, taraf ehliy

Ders Notuna git →