Tebligat – Süreler – Tatil ve Talikler

Yayınlanma: 17 Mart 2020Son Güncellenme: 03 Temmuz 2021
Tebligat – Süreler – Tatil ve Talikler

Konu Özeti

Cebri icra hukukunda da tıpkı medeni usul hukukunda olduğu gibi taraflara ilişkin özel hususlar mevcuttur. Taraf değişikliği, taraf ehliyeti gibi durumlar ayrıca düzenlenmiştir. Benzer şekilde tebligata ilişkin hükümler, sürelerin hesaplanması ve tatil, talik halleri de düzenlenmiştir.

Bu konuda
  • Taraflara ilişkin hükümlerin içeriğini
  • Tebligat ve sürelerin hesaplanmasını
  • Tatil ve talik sayılabilecek durumların neler olduğunu
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git
Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler
İcra İflas Hukuku

Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler

Cebri icra cüzi icra ve külli icra olarak ayrıma tutulabilir. Cüzi icra bireylerin alacaklarını elde...

İçeriğe Git
İhtiyati Haciz
İcra İflas Hukuku

İhtiyati Haciz

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer...

İçeriğe Git
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
İcra İflas Hukuku

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Menfi tespit ve istirdat davalarını açıkladığımız yazımızda özellikle takipten önce veya sonra açıla...

İçeriğe Git
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip
İcra İflas Hukuku

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip

Genel haciz yoluyla takibin özel bir türü olarak düzenlenen kambiyo senetlerine dayalı takipte alaca...

İçeriğe Git