Sözleşmeden Doğan Borçlar

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Sözleşmelerden doğan borçlar, TBK'da borcun kaynaklarından birisi ve en çok karşımıza çıkanıdır.
Sözleşmeden Doğan Borçlar
Bu ünitede
  • Sözleşme kavramını
  • Sözleşmelerin kurulmasını
  • Sözleşmelerin geçerliliğini
  • Sözleşmelerin sona erme hallerini
  • ... ve 5 konu

öğreneceksiniz.

Sözleşmeden Doğan Borçlar Ders Notları

Sözleşme Özgürlüğü – Hükümsüzlük – Gabin

Sözleşme Özgürlüğü – Hükümsüzlük – Gabin

Türk hukukunda sözleşmeleri kesin hükümsüz hale getiren durumların anlatıldığı bu yazımızda ayrıca irade serbestiği ilkesinin sınırları o

Ders Notuna git →

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Kesin hükümsüzlük durumunda sözleşmelerin tamamen hükümsüz olacağı sonradan yapılacak onay veya rıza işlemiyle geçerli hale gelemeyeceğin

Ders Notuna git →

Muvazaa ve Uygunsuzluk

Muvazaa ve Uygunsuzluk

Uygunsuzluk kavramı altında bahsi geçen tek tarafın isteğiyle yaratılan ve iki tarafın isteğiyle yaratılan uygunsuzluk hallerinden bahsed

Ders Notuna git →

Gabin Kavramı

Gabin Kavramı

Gabin veya diğer adıyla aşırı yararlanma taraflarda birinin diğerine göre aşırı menfaat elde etmesidir. Gabin sözleşmenin iptalini gerekt

Ders Notuna git →

Sözleşmenin Kurulması

Sözleşmenin Kurulması

Sözleşmelerin kurulması esasında tarafların birbirine uygun beyanları ile anlaşması üzerine kurulur. Sözleşmenin kurulması için tarafları

Ders Notuna git →

Sözleşmenin Şekli

Sözleşmenin Şekli

Taraflar arasında yapılacak sözleşmelerde kural olarak şekil serbestisi ilkesi benimsenmiştir. İspat şartı olarak ve geçerlilik şartı ola

Ders Notuna git →

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları

Genel işlem koşulları birden fazla kişiyle yapılacak sözleşmelerin genel şartlarını koruyarak birden fazla kişiye uygulanmak için hazırla

Ders Notuna git →

Temsil

Temsil

Bir kişinin başka bir kişi aracılığıyla işlem yapabilmesini sağlayan olanak temsildir. Temsil, doğrudan ve dolaylı temsil olarak ikiye ay

Ders Notuna git →

İrade Bozuklukları

İrade Bozuklukları

Türk Borçlar Kanununda yer alan irade bozuklukları üç adettir. Yanılma, aldatma ve korkutma olarak düzenlenen irade bozuklukları sözleşme

Ders Notuna git →