Genel Kavramlar

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Medeni Hukuka giriş olarak kavramlar, dürüstlük, iyiniyet, haklar konularını inceleyeceğiz.
Genel Kavramlar
Bu ünitede
  • Medeni Hukukun önemini, içeriğini
  • Medeni hukuka ilişkin kavramları
  • Dürüstlük kuralının ne olduğunu
  • İyiniyet kavramını
öğreneceksiniz.

Genel Kavramlar Ders Notları

Genel Kavramlar

Genel Kavramlar

Medeni Hukuka giriş niteliğinde olan bu yazıda, medeni hukukun temel kaynaklarını ve bunların kullanılmasını inceledik. Özellikle kanunda

Ders Notuna git →

Hak Kavramı

Hak Kavramı

Hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaate hak denir. Hak kavramını açıklayan üç görüş vardır. Karma görü

Ders Notuna git →

Hakların Kazanılması

Hakların Kazanılması

Türk hukukunda geniş bir yer kaplayan hukuki işlemler, hukuki işlemlerin geçersizliği, hakların kazanılması gibi başlıklar bu yazımızda e

Ders Notuna git →

İyiniyet Kavramı

İyiniyet Kavramı

Doktrinde iyiniyet, hakkın doğumuna engel olan bir durumun olayda varlığı veya hakkın doğumu için gerekli unsurlardan birinin yokluğu kon

Ders Notuna git →

Dürüstlük Kuralı

Dürüstlük Kuralı

Medeni Hukukun giriş kitabında yer alan dürüstlük kuralına göre hukuk, hakkın kötüye kullanılmasını korumaz. Hakkın kötüye kullanılması v

Ders Notuna git →

Hakların Korunma Şekilleri

Hakların Korunma Şekilleri

Medeni hukukun giriş bölümünde yer alan haklar konusunun devamı niteliğinde olarak hakların korunması incelenmiştir. Hakların korunması ç

Ders Notuna git →