Kişiler Hukuku

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Gerçek ve tüzel kişiler olarak ayrıma tabi tutarak Kişiler Hukukunun içeriğini inceleyeceğiz.
Kişiler Hukuku
Bu ünitede
  • Kişiler hukukunun içeriğini
  • Gerçek kişi kavramını
  • Kişilik, hısımlık, yerleşim yeri, ölüm, gaiplik gibi kavramların neler olduğunu
  • Tüzel kişilik kavramını
  • ... ve 1 konu

öğreneceksiniz.

Kişiler Hukuku Ders Notları

Tüzel Kişiler

Tüzel Kişiler

Kişiler Hukuku kitabının ikinci başlığı altında Tüzel Kişiler düzenlenmiştir. Tüzel kişiler ortak bir amaca yönelik, örgütlenme unsuru iç

Ders Notuna git →

Tüzel Kişilerle İlgili Genel Kurallar

Tüzel Kişilerle İlgili Genel Kurallar

Tüzel kişileri genel olarak incelediğimiz bu yazıda tüzel kişilik kuruluş sistemlerini, tüzel kişilerin fiil ehliyetlerini, hak ehliyetle

Ders Notuna git →

Tüzel Kişiler: Dernekler

Tüzel Kişiler: Dernekler

Türk hukukunda tüzel kişiler denilince akla ilk olarak dernekler gelmektedir. Dernekler belli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere en az

Ders Notuna git →

Hısımlık

Hısımlık

Hısımlık, kişiler hukukunda düzenlenmiş olup günlük hayatta da sıkça bahsi geçen bir husustur. Hukuki anlamda hısımlık kişiler arasında m

Ders Notuna git →

Yerleşim Yeri – İkametgah

Yerleşim Yeri – İkametgah

Yerleşim yeri diğer adıyla ikametgah kişilere yapılacak tebligatlarda özellikle önem arzeden bir husus olarak Kişiler Hukukunda düzenlenm

Ders Notuna git →

Hak Ehliyeti

Hak Ehliyeti

Medeni Hukukun Kişiler Hukuku kitabında düzenlenen ve kişilerin hak ve borçlara sahip olma yeteğini ifade eden ehliyet hak ehliyetidir. H

Ders Notuna git →

Kişiliğin Sona Ermesi: Ölüm ve Gaiplik

Kişiliğin Sona Ermesi: Ölüm ve Gaiplik

Kişiliğin sona ermesi halleri Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Ölüm tıbbi bir olay olduğu kadar hukukta buna bazı sonuçlar bağlamışt

Ders Notuna git →