Kanun Yolları

Yayınlanma: 20 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Tarafların adalete güvenini tesis etmeye yarayan, kararların gözden geçirilmesini sağlayan usuldür.
Kanun Yolları
Bu ünitede
  • Kanun yolu kavramını
  • Kanun yollarının sınıflandırılmasını
  • Kanun yollarının neler olduğunu
  • İstinaf, temyiz, yeniden yargılamanın neler olduğunu
öğreneceksiniz.

Kanun Yolları Ders Notları

Temyiz Kanun Yolu

Temyiz Kanun Yolu

Hukukumuzda kanun yolları düzenlemesinde olağan kanun yolu olarak son karar merci temyizdir. Temyizin kararından sonra ilk derece mahkeme

Ders Notuna git →

Temyiz Kararları

Temyiz Kararları

Temyiz incelemesi sonunda Yargıtay dairesinde çeşitli şekillerde kararlar verilebilir. Bunlar, bozma kararı, düzelterek onama kararı ve o

Ders Notuna git →

Yargılamanın Yenilenmesi

Yargılamanın Yenilenmesi

Kanun yolları içinde olağanüstü kanun yolu olarak sadece Yargılamanın Yenilenmesi usulü düzenlenmiştir. Bu kanun yoluna kesinleşmiş hükü

Ders Notuna git →

İstinaf Kanun Yolu

İstinaf Kanun Yolu

2016 yılında uygulamaya giren Bölge Adliye Mahkemeleri ile istinaf kanun yolu işlev kazanmıştır. İstinaf kanun yolu ilk derece ile Yargıt

Ders Notuna git →

İstinaf İncelemesi ve Kararlar

İstinaf İncelemesi ve Kararlar

İstinaf incelemesinde öncelikle ön inceleme yapılır ardından eksiklik yoksa asıl incelemeye geçilir. İstinaf incelemesinde duruşma yapıl

Ders Notuna git →

Kanun Yolları Giriş

Kanun Yolları Giriş

Kanun yolları, mahkeme tarafından verilen kararların tekrar incelenmesini sağlayarak hukuka güvene artırmaktadır. Kanun yolları olağan ve

Ders Notuna git →