İflas

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Borçlunun tüm malvarlığı ile sorumlu olduğu, külli icranın temelini oluşturur.
İflas
Bu ünitede
  • İflas kavramını
  • İflasa tabi olanların kimler olduğunu
  • İflas organlarını
  • İflas masası kavramını, iflasın sözleşmelere etkisini
  • ... ve 1 konu

öğreneceksiniz.

İflas Ders Notları

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas idaresi ve iflas organlarını incelemiş

Ders Notuna git →

İflas Yolları

İflas Yolları

Cebri icra hukukunun külli icra bölümüne giriş niteliğinde yaptığımız yazımızda iflas hukukunun çeşitlerini, iflas davasını, iflas yollar

Ders Notuna git →

İflasın Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları

İflasın Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları

İflas kararının verilmesinden itibaren borçlu bakımından bazı sonuçlar meydana gelir. Borçlu, iflas kararıyla birlikte müflis sıfatını al

Ders Notuna git →

İflasın Alacaklı Bakımından Hukuki Sonuçları

İflasın Alacaklı Bakımından Hukuki Sonuçları

İflas kararı ile birlikte borçlunun tasarruf yetkisine kısıtlamalar gelirken alacaklılar bakımından da borçlunun malvarlığı ile sorumlulu

Ders Notuna git →

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanır. Ardından başka bir engel yoksa tas

Ders Notuna git →

İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma

İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma

İflasın kaldırılması, iflas tasfiyesi devam ederken, müflis, alacaklılarının taleplerini geri aldıklarına dair yazılı belge veya bütün bo

Ders Notuna git →

İflas İdaresi

İflas İdaresi

İflas idaresi, cebri icra hukukunun külli icra alanına giren iflas hususunda en önemli yetkili organlardan biridir. İflasın açılmasından

Ders Notuna git →