İcra İflas Hukuku Diğer Konular

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Tasarrufun iptali, ihtiyati haciz, kiralanan taşınmazın tahliyesi gibi konuları içerir.
İcra İflas Hukuku Diğer Konular
Bu ünitede
  • İhtiyati haczin ne olduğunu
  • İhtiyati hacze tabi olan şeylerin neler olduğunu, özelliklerini
  • Kambiyo senetlerine dayalı takibin özelliklerini
  • Tasarrufun iptali kavramını
  • ... ve 2 konu

öğreneceksiniz.

İcra İflas Hukuku Diğer Konular Ders Notları

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip

Genel haciz yoluyla takibin özel bir türü olarak düzenlenen kambiyo senetlerine dayalı takipte alacaklı elindeki kambiyo senedine dayanar

Ders Notuna git →

İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer verilmiştir. İhtiyati hacizde bunlard

Ders Notuna git →

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

İcra İflas Hukukunda özel bir takip usulü olarak kiralanan taşınmazın tahliyesi düzenlenmiştir. Kiralanan taşınmazın tahliyesi ilamlı tak

Ders Notuna git →

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Cebri icra hukuku kapsamında önemli bir yer tutan tasarrufun iptali ve icra suçları aynı yazıda ele alınmıştır. Buna göre tasarrufun ipta

Ders Notuna git →