Haciz

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
İcra hukukunun temeli sayılabilecek haczin detaylı bir şekilde incelenmesi.
Haciz
Bu ünitede
  • Haciz kavramını
  • Hacze uygun olan ve olmayan malların neler olduğunu
  • Haciz işleminin yapılmasını
  • Haczin etkisini ve kaldırılmasını
öğreneceksiniz.

Haciz Ders Notları

Haciz İşlemi

Haciz İşlemi

Ders Notuna git →

Haczin Konusu

Haczin Konusu

Ders Notuna git →

Hacze İştirak ve İstihkak Davaları

Hacze İştirak ve İstihkak Davaları

Ders Notuna git →

Satış İşlemi

Satış İşlemi

Ders Notuna git →

İhalenin Feshi

İhalenin Feshi

Ders Notuna git →

Paylaştırma – Aciz Vesikası

Paylaştırma – Aciz Vesikası

Ders Notuna git →

Üçüncü Kişilerdeki Malların Haczi – İhbarnameler

Üçüncü Kişilerdeki Malların Haczi – İhbarnameler

Ders Notuna git →

Haczin Etkisi ve Kalkması

Haczin Etkisi ve Kalkması

Ders Notuna git →

Haczedilen Taşınmazların Satışı

Haczedilen Taşınmazların Satışı

Ders Notuna git →

Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo