Genel Hükümler

Yayınlanma: 20 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Genel hükümler başlığı ile yargılama hukukuna girişte önemli noktalara değineceğiz.
Genel Hükümler
Bu ünitede
  • Medeni Usul kavramını ve hukukumuzdaki yerini
  • Yargı teşkilatının oluşumunu ve sınıflandırılmasını
  • Dava kavramını
  • Genel olarak davalardaki özel durumların neler olduğunu
öğreneceksiniz.

Genel Hükümler Ders Notları

Asli Müdahale ve İhbar

Asli Müdahale ve İhbar

Halihazırda görülmekte olan bir davada veya çekişmesiz yargı işinde o yargılama konusu şey veya hak üzerinde, yargılamanın tarafları veya

Ders Notuna git →

Feri Müdahale

Feri Müdahale

Dava sonunda verilecek hükümden etkilenecek olan üçüncü kişiler davaya feri müdahil olarak katılabilir. Feri müdahalede bulunmak için müd

Ders Notuna git →

Adli Yargı Teşkilatı

Adli Yargı Teşkilatı

Askeri yargı sisteminin kaldırılmasıyla Türk hukukunda ikili yargı kolu oluşmuştur. Birinci idari yargı olup İYUK kapsamında iken ikincis

Ders Notuna git →

Temyiz Mahkemesi: Yargıtay

Temyiz Mahkemesi: Yargıtay

Mahkeme kararlarının son inceleme merci olarak Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinden oluşur. Yargıtay üyelerinin seçimi, görev süresi, or

Ders Notuna git →

Görevli Mahkemenin Belirlenmesi

Görevli Mahkemenin Belirlenmesi

Görev, hangi mahkemenin söz konusu uyuşmazlığa bakmakta görevli olduğunu belirtir. Görev kapsamındaki kurallar kamu düzenine ilişkin olup

Ders Notuna git →

Süreler ve Adli Tatil

Süreler ve Adli Tatil

Süreler usul hukukunda yapılacak işlemlerin ilerlemesi amacıyla kesin süreler, kesin olmayan süreler, hakim tarafından tayin edilen ve ka

Ders Notuna git →

Eski Hale Getirme

Eski Hale Getirme

Eski hale getirme, elinde olmayan sebeplerle işlem yapamayan tarafların daha sonradan bundan kaynaklanan zararını telafi etmesi amacıyla

Ders Notuna git →

Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi

Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi

6100 sayılı HMK'da düzenlenen yetki kuralları özel hukuk mahkemelerinin coğrafi olarak yetkisini belirler. Görev kurallarından farklı ola

Ders Notuna git →