Genel Hükümler

Yayınlanma: 20 Şubat 2021|Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Genel hükümler başlığı ile yargılama hukukuna girişte önemli noktalara değineceğiz.
Güncel
Genel Hükümler
Bu ünitede
  • Medeni Usul kavramını ve hukukumuzdaki yerini
  • Yargı teşkilatının oluşumunu ve sınıflandırılmasını
  • Dava kavramını
  • Genel olarak davalardaki özel durumların neler olduğunu
öğreneceksiniz.

Genel Hükümler Ders Notları

Güncel
Adli Yargı Teşkilatı

Adli Yargı Teşkilatı

Askeri yargı sisteminin kaldırılmasıyla Türk hukukunda ikili yargı kolu oluşmuştur. Birinci idari yargı olup İYUK kapsamında iken ikincis

Ders Notuna git →

Güncel
Asli Müdahale ve İhbar

Asli Müdahale ve İhbar

Halihazırda görülmekte olan bir davada veya çekişmesiz yargı işinde o yargılama konusu şey veya hak üzerinde, yargılamanın tarafları veya

Ders Notuna git →

Güncel
Feri Müdahale

Feri Müdahale

Dava sonunda verilecek hükümden etkilenecek olan üçüncü kişiler davaya feri müdahil olarak katılabilir. Feri müdahalede bulunmak için müd

Ders Notuna git →

Güncel
Temyiz Mahkemesi: Yargıtay

Temyiz Mahkemesi: Yargıtay

Mahkeme kararlarının son inceleme merci olarak Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinden oluşur. Yargıtay üyelerinin seçimi, görev süresi, or

Ders Notuna git →

Güncel
Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi

Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi

6100 sayılı HMK'da düzenlenen yetki kuralları özel hukuk mahkemelerinin coğrafi olarak yetkisini belirler. Görev kurallarından farklı ola

Ders Notuna git →

Güncel
Görevli Mahkemenin Belirlenmesi

Görevli Mahkemenin Belirlenmesi

Görev, hangi mahkemenin söz konusu uyuşmazlığa bakmakta görevli olduğunu belirtir. Görev kapsamındaki kurallar kamu düzenine ilişkin olup

Ders Notuna git →

Güncel
Süreler ve Adli Tatil

Süreler ve Adli Tatil

Süreler usul hukukunda yapılacak işlemlerin ilerlemesi amacıyla kesin süreler, kesin olmayan süreler, hakim tarafından tayin edilen ve ka

Ders Notuna git →

Güncel
Eski Hale Getirme

Eski Hale Getirme

Eski hale getirme, elinde olmayan sebeplerle işlem yapamayan tarafların daha sonradan bundan kaynaklanan zararını telafi etmesi amacıyla

Ders Notuna git →

Copyright © 2022 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo