Borç İlişkisinin Hükümleri

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
Borcun doğmasından sonra taraflar bakımından özel durumların, ifa ve temerrüt kavramının incelenmesi
Borç İlişkisinin Hükümleri
Bu ünitede
  • Alacaklının temerrüdünün ne olduğunu
  • Borçlunun temerrüdünün ne olduğunu
  • Yardımcı kişilerin sorumluluğunu
  • İfa kavramını
  • ... ve 2 konu

öğreneceksiniz.

Borç İlişkisinin Hükümleri Ders Notları

Borcun İfa Edilmemesi – Borca Aykırılık

Borcun İfa Edilmemesi – Borca Aykırılık

Borcun gereği gibi ifa edilmemesi özellikle borç konusu şeyin imkansızlıktan dolayı edimin gereği gibi yerine getirilememesinde önemlidir

Ders Notuna git →

Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluk

Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluk

Yardımcı kişilerin fiilinden sorumluluk sık sık adam çalıştıranın sorumluluğu ile karıştırılmaktadır. Yardımcı kişilerin sorumluluğunda,

Ders Notuna git →

İfa Nedir? Tarafları ve Konusu

İfa Nedir? Tarafları ve Konusu

Borçlar hukukunda borcun sona erme yollarından biride borcun ifa edilmesidir. Bu başlıkta ifa kavramını açıkladıktan sonra ifanın tarafla

Ders Notuna git →

Borçlunun Sorumluluğu

Borçlunun Sorumluluğu

Borçlunun sorumluluğu, alacaklının zarara uğraması halinde tazmin borcunun borçlu tarafından karşılanmasını sağlar. Borçlu bu durumda sor

Ders Notuna git →

İfada Faiz ve Ödeme

İfada Faiz ve Ödeme

Borçların ifası başlığı altında özellikle para ile ödeme hususu karşımıza çıkmaktadır. Uygulamada da sıkça kullanılan para ile ifa durumu

Ders Notuna git →

Borçlu Temerrüdünün Şartları

Borçlu Temerrüdünün Şartları

Borçlunun temerrüdü, şartların sağlanması halinde alacaklı tarafından gerekli işlemler yapılarak borçlunun temerrüde düşürülmesidir. Borç

Ders Notuna git →

İfanın Yeri ve Zamanı

İfanın Yeri ve Zamanı

Bir önceki yazımızda bahsettiğimiz ifa kavramının özellikle sözleşmelerden doğan borçlardaki önemi ve ifa zamanı ve ifa yeri olarak sözle

Ders Notuna git →

Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

Borçlunun temerrüdünü ve şartlarını bir önceki yazımızda incelemiştik. Bu yazımında ise borçlunun temerrüdünün sonuçlarından ikisinden ba

Ders Notuna git →

Alacaklının Temerrüdü

Alacaklının Temerrüdü

Alacaklının temerrüdü uygulamada da sıkça karşımıza çıkabilecek bir husustur. Alacaklının temerrüdünün sağladığı yararlar, borçlunun borc

Ders Notuna git →

Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkisi

Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkisi

Borç ilişkilerinin üçüncü kişilere etkisi borç durumunun üçüncü kişileri de etkilemesi halinde söz konusu olur. Özellikle halefiyet durum

Ders Notuna git →