Ücretsiz Hukuk Ders Notları ve Detaylı Konu Anlatımı - Sayfa 2

Genel Hükümler
Medeni Usul Hukuku

Genel Hükümler

Genel hükümler başlığı ile yargılama hukukuna girişte önemli noktalara değineceğiz.

📜 8 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Genel Kavramlar
Medeni Hukuk

Genel Kavramlar

Medeni Hukuka giriş olarak kavramlar, dürüstlük, iyiniyet, haklar konularını inceleyeceğiz.

📜 6 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Geçici Hukuki Korumalar
Medeni Usul Hukuku

Geçici Hukuki Korumalar

Geçici hukuki koruma olarak delil tespiti, ihtiyati tedbir ve diğerlerini anlatılmıştır.

📜 2 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Haciz
İcra İflas Hukuku

Haciz

İcra hukukunun temeli sayılabilecek haczin detaylı bir şekilde incelenmesi.

📜 9 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Haciz Yoluyla Takip
İcra İflas Hukuku

Haciz Yoluyla Takip

Uygulamadan en çok başvurulan icra hukuku işlemlerinden birisi haciz yoluyla takiptir.

📜 8 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
Borçlar Hukuku

Haksız Fiillerden Doğan Borçlar

Haksız fiillerden borç doğması için hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve illiyet bağı olmalıdır.

📜 6 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Kanun Yolları
Medeni Usul Hukuku

Kanun Yolları

Tarafların adalete güvenini tesis etmeye yarayan, kararların gözden geçirilmesini sağlayan usuldür.

📜 6 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Kişiler Hukuku
Medeni Hukuk

Kişiler Hukuku

Gerçek ve tüzel kişiler olarak ayrıma tabi tutarak Kişiler Hukukunun içeriğini inceleyeceğiz.

📜 7 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Konkordato
İcra İflas Hukuku

Konkordato

Konkordato özel bir alacaklılar ile borçlunun anlaşmasına dayanan usuldür.

📜 4 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Miras Hukuku
Medeni Hukuk

Miras Hukuku

Miras hukuku ile ölüme bağlanan sonuçların içerdiği hükümleri inceleyeceğiz.

📜 5 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
İcra İflas Hukuku

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

İcra hukukunda rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip özel bir takip usulüdür.

📜 2 Konu Anlatımı

Üniteye Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo