Sulh

Yayınlanma: 28 Mart 2021Son Güncellenme: 10 Temmuz 2021
Sulh

Konu Özeti

Davaya son veren taraf işlemlerinden biriside sulhtur. Sulh, hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir. Sulh ile uyuşmazlık kısmen veya tamamen sona erdirilebilir. Aynı zamanda şarta bağlı olmayan sulh maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

Bu konuda
 • Sulh kavramını
 • Sulhun yapılma şeklini ve usulünü
 • Sulh işleminin niteliğini ve sonuçlarını
öğreneceksiniz.
 • Sulh, davaya son veren taraf işlemleri olarak Altıncı Kısımda düzenlenmiştir.
 • Sulh, tarafların mahkeme huzurunda uyuşmazlığı sona erdirme sonucu doğuran bir sözleşmedir.
 • Sulh ile uyuşmazlık kısmen veya tamamen sona erdirilebilir.
 • Sulh hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.
 • Hüküm verildikten sonra sulh yapılmışsa artık kanun yoluna gidilemez.
 • Kanun yoluna gönderilmeyen dosya için ilk derece mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ek karar verilir.
 • Temyiz incelemesine gönderilmeden sulh yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmadan ek karar verilmesi için dosyayı hükmü veren mahkemeye gönderir.
 • Sulh, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edecekleri uyuşmazlıklar için söz konusu olabilir.
 • Sulhun geçerliliği şekle bağlıdır. Sulh sözleşmesi tutanağa kaydedilir ve okunur. Okunduktan sonra taraflara imzalatılır ve bu da tutanağa kaydedilir.
 • Mahkeme dışında yapılan sulh sözleşmesi de mahkemeye verilerek tutanağa kaydedilir ve yukarıdaki işlemler yapılır.
 • Sulh, söz konusu davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi sonuç doğurur.
 • Taraflar sulhe göre karar verilmesini isterse ona göre karar verir, ancak sulhe göre karar verilmesini istemezlerse, karar verilmesine yer olmadığına karar verir.
 • Sulh şarta bağlı olarak yapılabilir. Şarta bağlı olmayan sulh maddi anlamda kesin hüküm oluşturur.
 • İrade bozukluklarına dayanılarak sulh sözleşmesi iptal edilebilir. Hata, korkutma, aldatma, aşırı yararlanma sebeplerine dayanılarak sulh sözleşmesi iptal edilebilir.
MADDE 313 –Sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir.
Sulh, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan davalarda yapılabilir.
Dava konusunun dışında kalan hususlar da sulhun kapsamına dâhil edilebilir.
Sulh, şarta bağlı olarak da yapılabilir.

MADDE 314 – Sulh, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.
Sulh, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa,
taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince sulh doğrultusunda ek karar verilir.
Sulh, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden
sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı sulh hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.

MADDE 315 – Sulh, ilgili bulunduğu davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Mahkeme, taraflar sulhe göre karar verilmesini isterlerse, sulh sözleşmesine göre; sulhe göre karar verilmesini istemezlerse, karar verilmesine yer olmadığına
karar verir.
İrade bozukluğu ya da aşırı yararlanma hâllerinde sulhun iptali istenebilir.

Reklam

Benzer İçerikler
Kanun Yolları Giriş
Medeni Usul Hukuku

Kanun Yolları Giriş

Kanun yolları, mahkeme tarafından verilen kararların tekrar incelenmesini sağlayarak hukuka güvene a...

İçeriğe Git>
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Tüzel Kişiler
Medeni Hukuk

Tüzel Kişiler

Kişiler Hukuku kitabının ikinci başlığı altında Tüzel Kişiler düzenlenmiştir. Tüzel kişiler ortak bi...

İçeriğe Git>
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git>
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni
İcra İflas Hukuku

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni

Rehinli mallara yönelik takipler için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvurulabilir. Rehnin...

İçeriğe Git>
Tasarrufun İptali – İcra Suçları
İcra İflas Hukuku

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Cebri icra hukuku kapsamında önemli bir yer tutan tasarrufun iptali ve icra suçları aynı yazıda ele...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo