Yargılamanın Yenilenmesi

Yayınlanma: 07 Eylül 2018Son Güncellenme: 11 Temmuz 2021
Yargılamanın Yenilenmesi

Konu Özeti

Kanun yolları içinde olağanüstü kanun yolu olarak sadece Yargılamanın Yenilenmesi usulü düzenlenmiştir. Bu kanun yoluna kesinleşmiş hükümler için başvurulabilir. Başvuru sebepleri kanunda sınırlı sayıda düzenlenmiştir.

Bu konuda
 • Olağanüstü kanun yolu kavramını
 • Yargılamanın yenilenmesinin ne olduğunu
 • Yargılamanın yenilenmesine başvurulacak sebeplerin neler olduğunu
öğreneceksiniz.
 • Herhangi bir konuda hüküm kesinleştikten sonra,  hakkında hüküm verilen uyuşmazlık çözülmüş olur ve tekrar mahkeme karşısına gelemez. Ancak söz konusu kararlarda hakimin hatalı karar verme ihtimali de vardır.
 • Hatalı kararlara karşı kanunumuz olağanüstü kanun yolu olarak kabul edilen yargılamanın yenilenmesi yolunu açık tutmuştur.
 • Kesinleşmiş hükümlerde hata ve ağır noksanlıklar varsa yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir. Yargılamanın yenilenmesi istisnai bir yoldur. Olağanüstü kanun yolu niteliği taşır.

Hangi Kararlar İçin Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilir/Başvurulamaz?

 • Feragat, sulh ve kabul ile sonuçlanan kesin hükümlere karşı başvurulabilir.
 • Temyiz edilmediği için kesinleşen kararlara karşı başvurulabilir.
 • İcra mahkemesinin, ihale feshi isteminin reddine ilişkin kararlara karşı başvurulabilir.
 • Yok hükmünde kararlara karşı başvurulmaz.
 • Çekişmesiz yargı karar ile icranın kesin hüküm teşkil etmeyen kararlarına karşı bu yola başvurulmaz.

Usulü

 • Yargılamanın yenilenmesi yoluna tarafların alacaklılarının veya haleflerinin  isteği üzerine taraflar başvurabilir.
 • İlk kesin hüküm lehine olan taraf başvurabilir.
 • Davanın tarafları başvurabilir. Fer’i müdahil başvuramaz.

Reklam

Başvuru Süresi

 • Kural: Yargılamanın yenilenmesine başvuru süresi 3 AY ve her halde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren 10 YILDIR.

Başvurma Sebepleri

 • Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması.
 • Davaya bakması yasak olan veya hakkında ret talebi, kanunda belirtilen şekilde oluşmayan bir mahkemede verilen karar yetkili merci tarafından kesin olarak kabul edilen yargılamanın yenilenmesi sebebidir. Hakimin karar vermiş veya karara katılmış olması yeterlidir.
 • Vekil veya temsilci olmayan kimselerin katılımıyla davanın görülmüş olması.
 • Karara esas alınan hükmün, kesinleşmiş başka bir hükümle ortadan kalkması.
 • İfadesi esasa alınan tanığın karar açıklandıktan sonra yalan tanıklık yaptığının sabit olması.(yalan tanık ceza almış olmalıdır).
 • Hükmün kesinleşmiş olmasından sonra tarafları, konusu, sebebi aynı olan ikinci davada öncekine aykırı bir kesinleşmiş hüküm olması.
 • Karara esas senedin sahteliğine karar verilmiş veya senedin sahte olduğunun mahkeme kararı veya resmi makam önünde ikrar edilmiş olması.
 • Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan yere ettiğinin,ikrarı veya yazılı delille sabit olması.
 • Bilirkişi veya tercümanın esas alınan husus hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması. Kasten yapılmış olmalıdır.
 • Lehine karar verilen tarafın, karar tesir eden hileli davranışta bulunmuş olması.
 • Kararın, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eklerinin ihlali suretiyle verildiğinin AİHM’nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.
 • Taraflardan birisinin alacaklıları veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler,borçluları veya yerine geçmiş oldukları kimsenin aralarında anlaşarak kendilerine karşı hile yapmaları nedeniyle hükmün iptalini isteyebilirler.
 • Aleyhine hüküm verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması. Hükmün kesinleşmesinden sonra yeni bir senet veya belgenin ele geçirilmesi ve bu belgenin hükmün verilmesi anında mevcut olması gerekir.
 • NOT : Yenileme isteyen taraf kusurlu olmadığını ispat etmiş olmalıdır. Belge elde edilmemesi mücbir sebep veya lehine hüküm verilen tarafın eylemine dayanmalıdır.

Kaynakça

 • Baki KURU,  Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Eylül 2017, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes ve Oğuz Atalay, Medeni Usul Hukuku, Eylül 2017, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
Benzer İçerikler
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni
İcra İflas Hukuku

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni

Rehinli mallara yönelik takipler için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvurulabilir. Rehnin...

İçeriğe Git>
Kanun Yolları Giriş
Medeni Usul Hukuku

Kanun Yolları Giriş

Kanun yolları, mahkeme tarafından verilen kararların tekrar incelenmesini sağlayarak hukuka güvene a...

İçeriğe Git>
Dava Şartları
Medeni Usul Hukuku

Dava Şartları

Davaların açılabilmesi ve ilerleyebilmesi için bazı dava şartlarının varlığına bazılarının ise yoklu...

İçeriğe Git>
Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük
Borçlar Hukuku

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Kesin hükümsüzlük durumunda sözleşmelerin tamamen hükümsüz olacağı sonradan yapılacak onay veya rıza...

İçeriğe Git>
Zümre Sistemi
Medeni Hukuk

Zümre Sistemi

Türk hukukunda mirasçılık sistemi olarak zümre sistemi belirlenmiştir. Zümre sistemine göre herhangi...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo