Asli Müdahale ve İhbar

Yayınlanma: 06 Aralık 2018|Son Güncellenme: 11 Temmuz 2021
Güncel
Asli Müdahale ve İhbar

Konu Özeti

Halihazırda görülmekte olan bir davada veya çekişmesiz yargı işinde o yargılama konusu şey veya hak üzerinde, yargılamanın tarafları veya ilgilileri ile hukuki yararı çatışan üçüncü bir kişinin, bu kişilere karşı aynı mahkemede ayrı bir dava açılmasıdır. Asli müdahale ile ayrı bir dava açılmış olur.

Bu konuda
  • Asli müdahale kavramını
  • Asli müdahaleye başvurulabilecek durumlar
  • Asli müdahalenin niteliğini
  • Davanın ihbarı kavramını
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Adli Yargı Teşkilatı
Güncel
Medeni Usul Hukuku

Adli Yargı Teşkilatı

Askeri yargı sisteminin kaldırılmasıyla Türk hukukunda ikili yargı kolu oluşmuştur. Birinci idari ya...

İçeriğe Git
Dava Çeşitleri
Güncel
Medeni Usul Hukuku

Dava Çeşitleri

Dava çeşitleri üç sınıfa ayrılarak incelenebilir. Talep edilen korumaya göre davaları, talep sonucun...

İçeriğe Git
Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi
Güncel
İcra İflas Hukuku

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

İcra İflas Hukukunda özel bir takip usulü olarak kiralanan taşınmazın tahliyesi düzenlenmiştir. Kira...

İçeriğe Git
Zümre Sistemi
Güncel
Medeni Hukuk

Zümre Sistemi

Türk hukukunda mirasçılık sistemi olarak zümre sistemi belirlenmiştir. Zümre sistemine göre herhangi...

İçeriğe Git
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
Güncel
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git
Haciz İşlemi
Güncel
İcra İflas Hukuku

Haciz İşlemi

Takibin kesinleşmesinden sonra haciz aşamasına geçilir. Ancak burada borçlunun her malı haczedilemez...

İçeriğe Git
Copyright © 2022 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo