Haczin Etkisi ve Kalkması

Yayınlanma: 15 Ağustos 2020Son Güncellenme: 03 Temmuz 2021
Haczin Etkisi ve Kalkması

Konu Özeti

Haciz işlemi ile taraflar ve üçüncü kişiler bakımından bazı farklılıklar meydana gelebilir. Bu yazımızda bu farklılıkları ve haczin kalkmasını anlattık.

Bu konuda
 • Haczin borçlu ve alacaklıya etkisini
 • Haczin üçüncü kişiye etkisini
 • Haczin kalkmasını
öğreneceksiniz.

Haczin Etkisi

Haczin Borçluya Etkisi

 • Haciz ile borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanır. Borçlu bu durumda sadece borçlandırıcı işlemler yapabilir, tasarruf işlemleri yapamaz.
 • Taşınmaz haczinin şerh verilmesi ile, taşınmaz üzerinde hacizden sonra iyi niyetli hak kazanılması mümkün olmayacaktır, bu tip kazanmalar haciz alacaklısına karşı geçersizdir. Haciz sonra kazanılan haklar her zaman alacaklının alacağından sonra gelir.
 • Borçlu haczedilen taşınır malı üzerinde ancak alacaklı muvafakat ve icra dairesi izin verirse tasarruf edebilir. İzinsiz olarak elinde bulunan hacizli taşınır üzerinde yaptığı tasarruflar, alacaklının haklarını ihlal ettiği ölçüde geçersizdir ancak diğer alacaklılara karşı geçerlidir.
 • Hacizli mal üzerinde üçüncü kişilerin zilyetlik hükümlerine göre iyi niyetli iktisap ettiği hakları saklıdır.

Haczin Alacaklıya Etkisi

 • Alacaklı haczedilen malları süresi içinde satılmasını isteyebilir ve alacağını satıştan alabilir. Alacaklının haciz ile haczedilen mallar üzerinden takip hukukundan kaynaklanan hakkı doğar.

Haczin Üçüncü Kişiye Etkisi

 • Üçüncü kişiler bakımından istihkak işlemleri yürütülür.

Reklam

Haczin Kalkması

 • Bir malın satılması kanuni süre içinde istenmez veya talep geri alınmış olup bu süre içinde talep yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Satış talebinin geri alınması sadece bir defa mümkün olabilir.  İkinci kez satış talebi geri alınırsa daha sonra tekrar satış talep edilemez.
 • Haczin kalkması ile haciz şerhi de sicilde terkin edilir ve işlem icra dairesine bildirilir. Alacaklı söz konusu gelirlerden sorumlu olacaktır.
Benzer İçerikler
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni
İcra İflas Hukuku

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni

Rehinli mallara yönelik takipler için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvurulabilir. Rehnin...

İçeriğe Git>
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Paylaştırma – Aciz Vesikası
İcra İflas Hukuku

Paylaştırma – Aciz Vesikası

Genel haciz yoluyla takipte haczin kesinleşmesi ve satışın gerçekleşmesinden sonraki aşama paraların...

İçeriğe Git>
Haczedilen Taşınmazların Satışı
İcra İflas Hukuku

Haczedilen Taşınmazların Satışı

Haczedilen taşınmazların satışı ile ilgili iki yöntem vardır. Birincisi açık artırma usulü diğer ise...

İçeriğe Git>
Haciz İşlemi
İcra İflas Hukuku

Haciz İşlemi

Takibin kesinleşmesinden sonra haciz aşamasına geçilir. Ancak burada borçlunun her malı haczedilemez...

İçeriğe Git>
Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler
İcra İflas Hukuku

Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler

Cebri icra cüzi icra ve külli icra olarak ayrıma tutulabilir. Cüzi icra bireylerin alacaklarını elde...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo