Davanın Kabulü

Yayınlanma: 05 Ekim 2021Son Güncellenme: 05 Ekim 2021
Davanın Kabulü

Konu Özeti

Hüküm yerine geçen taraf işlemlerinden olan kabul tek taraflı usuli bir işlemdir. Hüküm kesinleşene kadar mahkemeye yöneltilen irade beyanı ile kullanılabilir. Kabul işleminin geçerli olması için karşı tarafın onayına gerek yoktur. Kabul ile davacının talep sonucunun bir kısmı veya tamamı kabul edilebilir.

Bu konuda
 • Davanın kabulü kavramını ne olduğunu
 • Kabul işleminin niteliğini, önemini ve davaya etkisinin neler olduğunu
 • Kabul, feragat ve sulh işlemlerinin benzerlik ve farklılarının neler olduğunu
öğreneceksiniz.
 • Kabul, davayı sona erdiren taraf işlemlerinden biridir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 309 ve devamında düzenlenmiştir.
 • Davayı kabul, davalının kendisine karşı açılan davada talep sonucuna kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir.
 • Davayı kabul ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda mümkündür.
 • Davayı kabul mahkemeye yönelik tek taraflı irade beyanı ile kullanılabilir. Kabulün geçerli olması için davacının onayına veya karşılığına gerek yoktur.
Madde 308-Kabul, davacının talep sonucuna, davalının kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir.
Kabul, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm doğurur.
 • Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemedikleri davalarda yapılacak kabul davayı sona erdirmez. Bu tür davalarda yapılan kabul ile davalı artık davayı takip etmek zorunda kalmaz.
 • Kabul tek taraflı bir usul işlemidir.
 • Kabulün konusu davacının ileri sürdüğü talep sonucudur.
 • Kabul ile feragat HMK’da aynı maddeler içinde düzenlenmiştir.
 • Kabul hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir. Hüküm kesinleştikten sonra yapılması halinde, kanun yoluna başvurulmuşsa dahi inceleme yapılmadan ek karar verilir. Dosya temyiz incelemesine gönderilmişse Yargıtay ek karar verilmesi dosyayı tekrar hükmü veren mahkemeye gönderir.

Reklam

Madde 310-Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.
Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir.
Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir
 • Kabul tıpkı feragat gibi şarta bağlı olarak yapılamaz. Ancak davayı kısmen veya tamamen kabul şeklinde kullanılabilir.
 • Kısmen kabul halinde talep sonucunun kabul edilen kısmı için dava sona ermekle beraber kalan kısım devam eder. Tamamen kabulde ise talep sonucunun tamamı kabul edilmiş olur ve dava sona erer.
 • Davalının davayı kabulü üzerine yargılama giderlerine de mahkum edilmiş olur. Ancak Harçlar Kanununa göre ödeyeceği harçlar indirim yapılır. (İlam ve karar harcının 2/3’ü ödenir.)
Madde 312/1- Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.
 • Davalı 312. madde hükmünden faydalanarak yargılama giderlerini ödemekten kurtulabilir. Madde 312/2’ye göre, davalı ilk duruşmada davayı kabul ederse ve hal ve davranışlarıyla kendisine karşı dava açılmasına sebep olmamışsa yargılama giderlerine mahkum edilmez. Bunun dışında ilk duruşmada davayı kabul halinde harcın 1/3’ünü öder.
Madde 312/2-Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.
 • Davanın kabulü kesin hükmün sonuçlarını doğurur. Davalı kabulden dönemez ancak kanun yoluna başvurabilir. İrade sakatlığı hallerde iptal istenebilir.

Reklam

Madde 311-Feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. İrade bozukluğu hâllerinde, feragat ve kabulün iptali istenebilir.
 • Sulh
 • Davanın Kabulü (Şu Anda Okuduğunuz Yazı)
Benzer İçerikler
Zümre Sistemi
Medeni Hukuk

Zümre Sistemi

Türk hukukunda mirasçılık sistemi olarak zümre sistemi belirlenmiştir. Zümre sistemine göre herhangi...

İçeriğe Git>
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Kişiliğin Sona Ermesi: Ölüm ve Gaiplik
Medeni Hukuk

Kişiliğin Sona Ermesi: Ölüm ve Gaiplik

Kişiliğin sona ermesi halleri Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Ölüm tıbbi bir olay olduğu kadar...

İçeriğe Git>
Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi
İcra İflas Hukuku

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

İcra İflas Hukukunda özel bir takip usulü olarak kiralanan taşınmazın tahliyesi düzenlenmiştir. Kira...

İçeriğe Git>
Temyiz Mahkemesi: Yargıtay
Medeni Usul Hukuku

Temyiz Mahkemesi: Yargıtay

Mahkeme kararlarının son inceleme merci olarak Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinden oluşur. Yargıta...

İçeriğe Git>
Tasarrufun İptali – İcra Suçları
İcra İflas Hukuku

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Cebri icra hukuku kapsamında önemli bir yer tutan tasarrufun iptali ve icra suçları aynı yazıda ele...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo