Kavramlar – Borç İlişkisi

Yayınlanma: 29 Şubat 2020Son Güncellenme: 02 Temmuz 2021
Kavramlar – Borç İlişkisi

Konu Özeti

Borçlar hukuku anlatımında ilk yazımız olan kavramlar ile borçlar hukukuna özgü kavramların üzerinde durduk. Özellikle alacaklı, borçlu ve edim kavramları burada önem taşımaktadır. Ardından ise taraflar arasında yükümlülükler, haklar, itiraz ve defilerden bahsettik.

Bu konuda
  • Borçlar hukukuna ilişkin kavramları
  • Alacaklı, borçlu ve edim kavramlarını
  • Borç ilişkisinin taraflarını, yükümlülükleri ve haklarını
  • Alacak hakkı ile talep hakkının farklarını
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Genel Kavramlar
Medeni Hukuk

Genel Kavramlar

Medeni Hukuka giriş niteliğinde olan bu yazıda, medeni hukukun temel kaynaklarını ve bunların kullan...

İçeriğe Git
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git
Borcun İfa Edilmemesi – Borca Aykırılık
Borçlar Hukuku

Borcun İfa Edilmemesi – Borca Aykırılık

Borcun gereği gibi ifa edilmemesi özellikle borç konusu şeyin imkansızlıktan dolayı edimin gereği gi...

İçeriğe Git
Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluk
Borçlar Hukuku

Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluk

Yardımcı kişilerin fiilinden sorumluluk sık sık adam çalıştıranın sorumluluğu ile karıştırılmaktadır...

İçeriğe Git
İfa Nedir? Tarafları ve Konusu
Borçlar Hukuku

İfa Nedir? Tarafları ve Konusu

Borçlar hukukunda borcun sona erme yollarından biride borcun ifa edilmesidir. Bu başlıkta ifa kavram...

İçeriğe Git
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git